Contactați-ne Acum!
 • Murar și Asociaţii

  Murar și Asociaţii

  Societate Civila de Avocati
 • Ascultăm. Gândim. Vorbim.

  Ascultăm. Gândim. Vorbim.

  Acesta este felul in care noi lucrăm.
 • Birou de avocatura in Bucuresti

  Birou de avocatura in Bucuresti

Murar si Asociatii - Birou de Avocatura Bucuresti

O echipă de profesioniști mereu gata de acțiune!!

Recuperare creanțe

Servicii profesionale de recuperare a debitelor datorate de către persoane fizice sau juridice, atât pe cale amiabilă, cât si pe cale judiciară.

Insolvență

Reprezentare si asistare juridică in cadrul procedurii de insolvență deschisă împotriva unei societati comerciale sau in vederea inițierii unei astfel de proceduri.

Contracte comerciale

Redactarea și revizuirea tuturor tipurilor de contracte comerciale pe care clienții noștri le încheie cu partenerii lor de afaceri.

Registrul Comerțului

Redactare și înregistrare de acte juridice privind înființarea / dizolvarea de societăți comerciale, precum și modificări privind activitatea acestora.

Achiziții publice

Servicii juridice prestate în beneficiul operatorilor economici și autorităților contractante, participanți în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică și de parteneriat public-privat.

Litigii comerciale

Reprezentarea și asistarea juridică a persoanelor fizice sau juridice în cadrul oricăror litigii având drept una sau mai multe dintre părți o persoană juridică.

Litigii de muncă

Reprezentare și asistare juridică la cele mai înalte standarde profesionale privind apărarea intereselor angajatorilor sau angajaților în cadrul procedurilor litigioase decurgând din conflicte de muncă.

Contencios administrativ

Servicii juridice profesionale privind reprezentarea în cadrul litigiilor rezultate din interpretarea sau punerea în aplicare a actelor administrativ-fiscale.

Litigii imobiliare

Reprezentare și asistare juridică în privință litigiilor legate de dobândirea și/sau exercitarea dreptului de proprietate sau de folosință a imobilelor (terenuri, clădiri, dependințe, etc).

Concurență

Cea mai completă gamă de servicii juridice aferente domeniului dreptului concurenței (concurență neloială, anti-trust, monopol, autorizarea concentrării economice, regimul ajutoarelor de stat, etc.).

Proprietate intelectuală

Consultanță, repezentare și asistare juridică în vederea protejării dreptului de proprietate intelectuală asupra brevetelor, mărcilor de comerț, desenelor industriale, website-urilor, know-how-ului, etc.

Drept penal al afacerilor

Reprezentarea și asistarea juridică a oricărei persoane fizice în privință acțiunilor sale trecute, prezente sau viitoare, de natură a-i atrage răspunderea penală comercială.