Societatea noastră de avocatură deține o vastă experiență în domeniul Dreptului Sportului, începând cu anul 2020 dl. avocat partener George Murar, coordonatorul Departamentului de Dreptul Sportului din cadrul SCPA Murar și Asociații reprezentând și asistând juridic federații și cluburi sportive în vederea elaborării documentelor statutare, regulamente, contracte de activitate sportivă, contracte de sponsorizare, protocoale de colaborare sportivă, etc., precum și în cadrul unor litigii de arbitraj sportiv în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Elveția (T.A.S.).

La data de 20 Septembrie 2023 dl. avocat George Murar a obtinut licența de Agent F.I.F.A., în scopul de a lărgi competențele SCPA Murar și Asociații în materia Dreptului Sportului, precum și pentru aprofundarea în detaliu a legislației F.I.F.A.

În prezent, activitatea de agenție licențiată FIFA este realizată de către domnul avocat George Murar prin intermediul agenției Murar Sports Agency SRL,  în cadrul căreia acesta deține și calitatea de administrator.

În 2023 F.I.F.A. a modificat în mod radical reglementările statutare, stabilind faptul că activitatea Agentului de Fotbal se poate desfășura, la nivel global doar în baza unei licențe acordată de către F.I.F.A., după promovarea unui examen foarte riguros, cu o tematică și bibliografie vaste, de aproximativ 700 de pagini, cuprinzând aproape toate Codurile și Regulamentele F.I.F.A.

Astfel, începând cu 01 octombrie 2023, reprezentarea unui sportiv, antrenor sau club de fotbal în vederea negocierii și intermedierii unui transfer de la un club la altul se va putea realiza, în mod legal, doar de către o persoană care deține această licență din partea F.I.F.A.

Obiectivul principal al acestor modificări este acela de a crește și de a stabili un nivel minim de profesionalism și de etică pentru cei ce activează ca Agent de Fotbal.

SCPA Murar și Asociații, prin intermediul Departamentului de Dreptul Sportului, a apreciat că tocmai intrarea în vigoare a acestor modificări în reglementările F.I.F.A. reprezintă un moment potrivit de a contribui cu un suflu nou în cadrul activității Agentului de Fotbal, dl. avocat George Murar aducând un plus de competență și expertiză, în calitate de profesionist al Dreptului cu o experiență de peste 15 ani în Dreptul Afacerilor, dar și în Dreptul Sportului – o ramură a Dreptului în care se regăsesc puțini specialiști în România.

Serviciile care pot fi realizate în calitatea de agent licențiat FIFA sunt (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la):

 • Oferirea de consultanta și asistență cu privire la negocierea și încheierea contractelor de transfer și/sau de muncă (ex: remunerație, clauze de eliberare, structuri de plată, bonusuri, beneficia, etc);
 • Intermediarea relației între un club și Client (jucător);
 • Intermediarea relației între club și jucător/antrenor în vederea încheierii unei Tranzacții;
 • Organizarea și facilitarea organizării unei perioade de probă pentru un Client (jucător) la un club;
 • Efectuarea oricărei comunicări referitoare la un transfer/angajare a unui jucător/antrenor;
 • Reprezentarea Clientului (jucător) la întâlniri;
 • Prezentarea Clientului (jucător) către cluburi în vederea încheierii unei tranzacții/transfer;
 • Discutarea și negocierea termenilor și condițiilor unei posibile tranzacții între Client (jucător) și terțe părți;
 • Realizarea demersurilor în vederea stabilirii unor întâlniri între cluburi și Client (jucător).

În acest moment societatea noastră de avocați deține expertiza necesară pentru a oferi servicii juridice la un înalt standard în domeniul Dreptului Sportului, precum ar fi:

 • Reprezentarea și asistarea juridică a federațiilor naționale, cluburilor sportive sau a sportivilor în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Elveția (T.A.S.), ori în fața tribunalelor arbitrale constituite în cadrul federațiilor internaționale.
 • Reprezentarea și asistarea juridică a cluburilor sportive sau a sportivilor în fața comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale ale FRF/LPF/AJF, precum ar fi Camera Națională de Soluționare a Litigiilor, Comisia de Apel sau Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal, etc.
 • Reprezentare și asistare juridică în cadrul procedurii de înființare/licențiere a unei federații sau a unui club sportiv, ori în vederea modificării statului sau a actelor constitutive;
 • Reprezentare și asistare juridică în vederea negocierii sau revizuirii contractelor din materia Dreptului Sportului, contractele de activitate sportivă, contracte de muncă, etc.
 • Reprezentare și asistare juridică a sportivilor în cadrul procedurilor de transfer de la un club la altul, dublă legitimare, etc.