Publicatii

Avocat drept comercial Bucuresti

Evitarea clienților problematici pentru afacerea dumneavoastră (I)

 Întotdeauna când intenționați demararea unei relații comerciale cu un anumit client, este foarte indicat să vă luați cât mai multe măsuri de siguranță privind evitarea unor situații neplăcute ce pot apărea pe parcursul derulării acestei colaborări. Venind în sprijinul furnizorilor de bunuri și servicii, vă prezentăm mai jos câteva sfaturi utile ce vă pot ajuta în acest sens. 

Verificarea bonității clientului

 Situația juridică

Înainte de a începe orice relație comercială, este obligatorie, din punctul nostru de vedere, verificarea situației juridice a viitorului partener de afaceri. În cazul unei societăți comerciale, se va verifica dacă aceasta este înregistrată la Registrul Comerțului, dacă este activă ori inactivă, suspendată, în insolvență, dizolvată sau chiar radiată. Toate aceste date pot fi obținute din surse publice, respectiv: Monitorul Oficial al României, Ministerul de Finanțe, Registrul Comerțului, Buletinul Insolvenței, Portalul instanțelor de judecată, etc. 

  1. Situația financiară

Ulterior verificării situației juridice, dacă societatea comercială în cauză este activă, este indicat să fie verificată și situația financiară a acesteia, informație foarte importantă ce poate fi, de asemenea, obținută din surse publice (Ministerul de Finanțe, Agenția Națională de Administrare Fiscală, etc.). În acest fel pot fi obținute date contabile înregistrate în ultimul bilanț depus, precum ar fi cifra de afaceri, profitul, datoriile, creanțe de încasat, active, etc. De asemenea, din cercetarea site-ului ANAF  (www.anaf.ro), se poate afla dacă viitorul partener de afaceri și-a achitat obligațiile fiscale către bugetul de stat, precum și, în caz negativ, dacă împotriva acestuia a fost demarată procedura de executare silită. 

  1. Situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată

Toate aceste informații pot fi identificate prin accesarea portalului instanțelor de judecată (www.portal.just.ro). Va trebui verificat, în primul rând, dacă există dosare înregistrate pe rolul instanțelor de judecată în care clientul are calitatea de pârât/debitor, în principal în cadrul dosarelor având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței, acțiune în pretenții, ordonanță de plată, încuviințarea executării silite. Pentru interpretarea corectă a tuturor acestor informații, vă recomandăm să apelați la asistența specializată a unui avocat.

Verificarea identității reprezentantului clientului

Un aspect ce va trebui întotdeauna verificat, înainte de a începe orice fel de colaborare, îl reprezintă identitatea persoanei fizice ce reprezintă clientul – societatea comercială, respectiv dacă aceasta are calitate de reprezentant legal al societății, dacă este mandatată în vederea încheierii de raporturi comerciale/contractuale și care sunt limitele mandatului conferit.

Importanța calității de reprezentant a persoanei care acționează în numele clientului-societate comercială reiese și din prevederile art. 1309, alin. (1) din noul Cod civil – ”Lipsa sau depășirea puterii de reprezentare: Contractul încheiat de persoana care acționează în calitate de reprezentant, însă fără a avea împuternicire sau cu depășirea puterilor conferite, nu produce efecte între reprezentat și terț.”, ceea ce înseamnă că actul juridic încheiat fără sau cu depășirea împuternicirii de a reprezenta nu își va produce efectele față de persoana pretins reprezentată, respectiv față de clientul – societate comercială.