Publicatii

0

Avocat imobiliare

Serviciile juridice oferite de către avocatul specializat în drept imobiliar

Un avocat poate oferi reprezentare, asistență și consultanță juridică clienților săi în fața terțelor persoane, a instanțelor de judecată sau a oricăror alte autorități ale statului, în legătură cu operatiunile închiriere, vânzare sau cumpărare a imobilelor. Într-o astfel de situație, activitatea de diligență a avocatului va consta în analiza situației juridice a imobilului și în oferirea către client a celor mai bune sugestii, sfaturi ori soluții juridice disponibile.

În general, societățile de avocați care au departamente specializate în drept imobiliar oferă atât persoanelor fizice, cât și celor juridice asistență pentru rezolvarea problemelor legale legate de dobândirea și exercitarea dreptului de proprietate sau de utilizare a imobilelor prin realizarea mai multor servicii juridice, respectiv:

  • consultanță în privința dobândirii și înstrăinării de imobile;
  • verificari ale titlurilor de proprietate, inclusiv în ceea ce privește istoricul juridic al imobilului în cauză;
  • verificarea regimului tehnic și juridic al imobilului, prin înaintarea de adrese către autoritățile publice compentente din București sau din țară;
  • efectuarea de către societatea de avocatură a tuturor formalităților legate de cartea funciară a imobilului în ceea ce privește existența, respectiv inexistența sarcinilor care grevează imobilul;
  • redactarea, negocierea și revizuirea ori acordarea de consultanță în ceea ce priviește antecontractele, contractele de vânzare-cumpărare și contractele de închiriere sau de ipotecă ce se află în relație cu imobilul;
  • reprezentarea și asistarea clienților în fața notarilor publici din București și din județele limitrofe, privind încheierea și autentificarea contractelor;
  • redactarea de opinii legale și rapoarte de consultanță în ceea ce privește situația juridica a imobilului;
  • asistență juridică privind intabulări și rectificari ori notări în cartea funciară a imobilului;
  • consultanță juridică în ceea ce privește dezmembrările, dreptul de proprietate, ieșirea din indiviziune, partaje sau succesiuni.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *