Category Archives: Articole de interes general

0

Drepturile angajatului în cadrul raporturilor de muncă cu angajatorul (II)

În cadrul prezentului articol vom continua prezentarea drepturilor angajatului în cadrul raporturilor de muncă cu angajatorul.

Astfel, vom prezenta drepturile angajatului cu ocazia încetării contractului de muncă, în mod special cu ocazia demisiei și a concedierii, precum și posibilitatea angajatului de a solicita instanțelor de judecată atragerea răspunderii judiciare a angajatorului.

Read More
0

Drepturile angajatorului în cadrul contractelor de muncă încheiate cu angajații

În cadrul relațiilor de muncă, angajatorul are anumite drepturi și prerogative în raport cu angajații săi, aspecte pe care le vom detalia în prezentul articol, începând cu situațiile în care poate interveni suspendarea și/sau întreruperea contractului individual de muncă și continuând cu procedura sancționării și implicit sancțiunile ce pot fi aplicate angajatului, consecințele nerespectării de către angajat a perioadei de preaviz în cazul demisiei, motivele refuzului acordării concediului medical, precum și săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere de către angajat.

Read More
0

Concurenta neloiala

În domeniul afacerilor, unul dintre principiile fundamentale ce trebuie respectate de către societățile comerciale este reprezentat de principiul concurenței loiale, ce este definit ca fiind acea situație de rivalitate de piață, în care fiecare întreprindere încearcă să obțină simultan vânzări, profit și/sau cotă de piață, oferind cea mai bună combinație practică de prețuri, calitate și servicii conexe, cu respectarea uzanțelor cinstite și a principiului general al bunei-credințe.

Read More
0

Avocat contestatii ANAF

Procedura de contestare a actelor administrativ-fiscale emise de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Conform dispozițiilor Noului Cod de Procedură Fiscală, orice persoană care se consideră lezată în drepturile sale printr-un act administrativ-fiscal, emis de către o autoritate din cadrul A.N.A.F., are dreptul de a contesta respectivul act.

Read More
0

Avocat dreptul muncii

Considerații generale asupra raporturilor juridice de muncă

Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile în relațiile de muncă individuale și colective care se nasc între angajatori si salariați cu ocazia prestării muncii. Prestarea muncii se realizează pe baza unor raporturi sociale, acestea fiind reglementate de norme juridice, devenind astfel raporturi juridice de muncă.

Read More
0

Avocat recuperare imprumut Bucuresti

Aspecte generale privind recuperarea creanțelor persoanelor fizice și juridice

Societatea noastră de avocatură pune la dispoziția firmelor și persoanelor fizice servicii legale si consultanță utilă în recuperarea creanțelor comerciale sau a celor civile. Puteți apela la aceste servicii în situația în care, ca persoană juridică, aveți facturi fiscale scadente neachitate de către clienți, respectiv debitori care nu își achită datoriile, aveti un instrument de plată (bilet la ordin sau filă CEC) refuzat de plată sau aveți un contract care nu a fost respectat.

Read More
0

Contestatie la executare

Aspecte procedurale privind contestația la executare 

Contestația la executare reprezintă mijlocul procedural prin care se poate obține desființarea măsurilor ilegale de executare silită. Prin aceasta, se creează posibilitatea de a formula contestație împotriva executării silite în ansamblu și împotriva oricărui act de executare în sine, contestație ce poate fi înregistrată de către persoana interesată sau vătămată prin executare.

Read More
1 2 3 5