Category Archives: Articole de interes general

0

Drepturile angajatorului în cadrul contractelor de muncă încheiate cu angajații

În cadrul relațiilor de muncă, angajatorul are anumite drepturi și prerogative în raport cu angajații săi, aspecte pe care le vom detalia în prezentul articol, începând cu situațiile în care poate interveni suspendarea și/sau întreruperea contractului individual de muncă și continuând cu procedura sancționării și implicit sancțiunile ce pot fi aplicate angajatului, consecințele nerespectării de către angajat a perioadei de preaviz în cazul demisiei, motivele refuzului acordării concediului medical, precum și săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere de către angajat.

Read More
0

Concurenta neloiala

În domeniul afacerilor, unul dintre principiile fundamentale ce trebuie respectate de către societățile comerciale este reprezentat de principiul concurenței loiale, ce este definit ca fiind acea situație de rivalitate de piață, în care fiecare întreprindere încearcă să obțină simultan vânzări, profit și/sau cotă de piață, oferind cea mai bună combinație practică de prețuri, calitate și servicii conexe, cu respectarea uzanțelor cinstite și a principiului general al bunei-credințe.

Read More
0

Avocat contestatii ANAF

Procedura de contestare a actelor administrativ-fiscale emise de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Conform dispozițiilor Noului Cod de Procedură Fiscală, orice persoană care se consideră lezată în drepturile sale printr-un act administrativ-fiscal, emis de către o autoritate din cadrul A.N.A.F., are dreptul de a contesta respectivul act.

Read More
0

Avocat dreptul muncii

Considerații generale asupra raporturilor juridice de muncă

Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile în relațiile de muncă individuale și colective care se nasc între angajatori si salariați cu ocazia prestării muncii. Prestarea muncii se realizează pe baza unor raporturi sociale, acestea fiind reglementate de norme juridice, devenind astfel raporturi juridice de muncă.

Read More
0

Avocat recuperare imprumut Bucuresti

Aspecte generale privind recuperarea creanțelor persoanelor fizice și juridice

Societatea noastră de avocatură pune la dispoziția firmelor și persoanelor fizice servicii legale si consultanță utilă în recuperarea creanțelor comerciale sau a celor civile. Puteți apela la aceste servicii în situația în care, ca persoană juridică, aveți facturi fiscale scadente neachitate de către clienți, respectiv debitori care nu își achită datoriile, aveti un instrument de plată (bilet la ordin sau filă CEC) refuzat de plată sau aveți un contract care nu a fost respectat.

Read More
0

Contestatie la executare

Aspecte procedurale privind contestația la executare 

Contestația la executare reprezintă mijlocul procedural prin care se poate obține desființarea măsurilor ilegale de executare silită. Prin aceasta, se creează posibilitatea de a formula contestație împotriva executării silite în ansamblu și împotriva oricărui act de executare în sine, contestație ce poate fi înregistrată de către persoana interesată sau vătămată prin executare.

Read More
0

Recuperare debite Bucuresti

Aspecte procedurale privind executarea silită în materie comercială

În situația în care societatea creditoare a obținut în instanță o hotărâre judecătorească ce constituie titlu executoriu împotriva unui debitor, iar acesta nu achită suma înscrisă în respectivul titlu în termenul legal menționat în hotărâre, se poate trece la ultima fază a procesului civil, respectiv executarea silită a debitorului. Această procedură poate fi demarată și în baza unui titlu executoriu obținut de către creditor prin alte modalități decât prin intermediul procedurilor judiciare.

Read More
0

Avocat drept comercial Bucuresti

Contestarea raportului de inspecție fiscală și a deciziei de impunere în cazul controlului fiscal 

Emiterea raportului de inspecție fiscală de către echipa de inspecție

Inspecția fiscală se finalizează prin întocmirea raportului de inspecție fiscală ce va prezenta în scris constatările inspecției fiscale din punct de vedere faptic și legal. Pe baza raportului de inspecție fiscală, organul fiscal va emite decizia de impunere, în cazul în care se constată diferențe în plus sau în minus față de creanța fiscală existentă la momentul începerii inspecției fiscale. Dacă baza de impozitare nu se modifică, se emite o decizie privind nemodificarea bazei de impunere.

Read More
1 2 3 4