Category Archives: Noutăți Legislative

COVID-19 – Protecția socială a persoanelor fără continuitate legala în muncă

Care sunt drepturile legale la protecție socială ale persoanelor care nu au avut continuitate în muncă? Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite de către o persoană pentru a beneficia de protecție socială în contextul actualei crize economice cauzată de epidemia de COVID-19? Care sunt categoriile sociale ce pot beneficia de ajutor de șomaj? Există în momentul de față vreo inițiativă legislativă/ordonanță/lege care să protejeze situația acestor persoane?

Read More

COVID-19 – Șomajul tehnic în contextul măsurilor luate de guvern privind susținerea economică a antreprenorilor

Șomajul tehnic. Ce înseamnă, din punct de vedere juridic, și care sunt consecințele lui, atât pentru angajator, cât și pentru angajat? Cât timp poate dura șomajul tehnic? Cine suportă costurile cu șomajul tehnic? Care sunt măsurile adoptate de către Guvern în contextul actualei crize economice, privind includerea șomajului tehnic în pachetul de măsuri sprijinite financiar de către stat?

Read More

COVID 19 – O.U.G din 21.03.2020, amânarea termenului de plată a impozitelor locale

Termenul de plată a impozitelor locale aferente clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport se amână de la 31.03.2020 la 30.06.2020, conform art. V, alin. 1 din Ordonanța de urgență a guvernului, publicată sâmbătă, 21.03.2020, în Monitorul Oficial al României.

Read More

COVID 19 – O.U.G din 21.03.2020, anularea penalităților și majorărilor aferente creanțelor bugetare născute dupa 21.03.2020

ANAF anulează toate dobânzile și penalitățile de întârziere datorate de către antreprenori ori persoanele fizice pentru obligațiile de plată ce vor deveni restante începând cu data de 21.03.2020, conform ordonanței de urgență a Guvernului publicată în aceeași zi.

Read More

COVID 19 – O.U.G din 21.03.2020, facilități financiare acordate IMM-urilor și profesiilor liberale pe durata stării de urgență

IMM-urile, precum și notarii publici, avocații și executorii judecătorești care-și vor întrerupe activitatea total sau parțial din cauza actualei crize econonomice generată de epidemia de COVID-19 vor beneficia de amânare la plata utilităților (electricitate, gaze, apă, telefonie, internet), dar și a chiriei pentru sediul social sau punctele de lucru. De aceleași măsuri vor beneficia și cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane, precum și Federațiile Sportive Naționale și Cluburile Sportive care dețin Certificat de Identitate Sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID 19.

Read More

COVID 19 – O.U.G din 21.03.2020, sancțiuni pentru colaboratorii și personalul angajat din cadrul profesiilor ce prestează servicii de interes public

Guvernul ia măsuri privind obligativitatea continuării activității profesiilor juridice ce îndeplinesc servicii de interes public, precum notarii publici, avocații și executorii judecătorești.

Read More

COVID 19 – O.U.G din 21.03.2020, prelungirea termenului de restructurare bugetară a firmelor, prevăzut în O.G. 6/2019

Guvernul prelungește, prin ordonanța de urgență publicată în Monitorul Oficial sâmbătă, 21.03.2020, până la data de 30.10.2020 oportunitatea agenților economici de a beneficia de posibilitatea restructurării bugetare prevăzută  de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, conform art. 22, alin. 2 din ordonanță: „(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la 30 octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii.”

Read More

Modificari si aparitii legislative de interes pentru societatile comerciale din Romania 

1. Majorarea salariului de bază minim brut garantat în plată în domeniul construcțiilor, precum și acordarea anumitor facilități fiscale

Preliminar, reamintim faptul că prin intrarea în vigoare a HG nr. 937/2018 la data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, a crescut de la 1.900 de lei la 2.080 de lei, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12.43 lei/oră.

Read More
1 2