Privitor la domeniul dreptului concurenţei, respectiv al ansamblului de acte şi norme juridice ce legiferează cadrul general şi condiţiile specifice în care activitatea agenţilor economici se poate desfăşura în raport cu practicile anti-concurenţiale, anti-trust, de concurenţă neloială, monopol, autorizarea concentrării economice, regimul ajutoarelor de stat, etc., societatea noastră de avocaţi oferă cea mai completă gamă de servicii asociate acestei ramuri a dreptului comercial, precum, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

  • Consultanţă în legătură cu prevederile legislaţiei româneşti şi comunitare în materia concurenţei;
  • Analiza activităţii comerciale a clientului, precum şi a operaţiunilor specifice realizate de către acesta din perspectiva normelor de concurenţă aplicabile, a necesităţii notificării sau obţinerii de aprobări din partea autorităţii de concurenţă;
  • Consultanţă şi asistenţă oferită de către biroul nostru de avocatură în privinţa identificării clauzelor cu un potenţial efect anticoncurenţial inserate în cuprinsul diferitelor tipuri de contracte utilizate de către client;
  • Asistarea clientului în cadrul proiectelor având ca finalitate obţinerea de ajutoare de stat;
  • Reprezentare şi asistare de către societatea noastră de avocaţi în faţa instituţiilor statului cu rol în reglementarea, supravegherea şi sancţionarea practicilor concurenţiale (Consiliului Concurenţei, Oficiul Concurenţei, etc.);
  • Redactarea de opinii legale şi raporte de consultanţă cu privire la practici şi comportamente ale agenţilor economici din perspectiva respectării legislaţiei concurenţei;
  • Monitorizarea permanentă a evoluției legislaţiei în domeniul concurenţei și a pieţei specifice;
  • Asistenţă privind sesizarea Consiliului Concurenţei referitoare la identificarea de concentrări economice în domeniul de activitate al cilentului;
  • Reprezentare şi asistare pe durata derulării diverselor proceduri de investigaţie şi inspecţii inopinate iniţiate de Consiliul Concurenţei privind abuzul de poziţie dominantă, practicile concertate sau alte aspecte de concurenţă neloială;
  • Reprezentare şi asistare a clientului de către societatea noastră de avocaţi în faţa instanţelor judecătoreşti din Bucureşti şi judeţele limitrofe, competente în a soluţiona litigii privind contestarea deciziilor emise de către Consiliul Concurenţei, în vederea anulării lor sau a reducerii cuantumului amenzilor sau sancţiunilor administrative dispuse prin acestea.

Diferenţa stimulează concurenţa

Experienţa biroului nostru de avocatură în domeniul concurenţei este relevată totodată şi prin prisma relaţiilor profesionale desfăşurate în raport cu Consiliul Concurenţei, Oficiul Concurenţei sau alte autorităţi centrale cu sediul în Bucureşti. În acest sens, asistenţa dedicată şi consultanţa oferită de către societatea noastră de avocaţi clienţilor săi în vederea atingerii obiectivelor comerciale ale acestora au fost şi vor fi realizate întotdeauna cu respectarea legislaţiei naţionale privind concurenţa şi a reglementărilor specifice Uniunii Europene.

Astfel, clienţilor care se confruntă cu probleme din domeniul dreptului concurenţei, legate de contopire sau absorbţie, semnarea diverselor acorduri comerciale, precum şi cele legate de abuzul de poziţia dominantă pe piaţă, societatea noastră de avocaţi le va oferi soluţii optime şi strategii economice eficiente, informându-i totodată permanent cu privire la schimbările în legislaţie şi practica aplicării acesteia, precum şi referitor la noile cerinţe şi iniţiative a autorităţilor cu competenţă în domeniu, ce vor avea impact semnificativ asupra afacerii lor.