Specializată în cele două forme ale contenciosului fiscal (contencios administrativ fiscal şi contencios fiscal de drept comun), societatea noastră de avocaţi dispune de experienţa necesară soluţionării imediate a oricăror tipuri de litigiilor fiscale. În acest sens, biroul nostru de avocatură va putea pune oricând la dispoziţia clienţilor săi, persoane juridice, un avocat specializat în litigiile rezultate din interpretarea sau punerea în aplicare a actelor administrativ-fiscale, atât în ceea ce priveşte reprezentarea autorităţilor administrative, cât şi a petenţilor.

În privinţa problemelor juridice legate de contenciosul administrativ, societatea noastră de avocaţi va asigura:

  • Consultanţă juridică în ceea ce priveşte raportul petentului cu autorităţile publice centrale şi cele locale;
  • Consultanţă în favoarea petentului în redactarea şi înaintarea oricăror cereri către autorităţile publice centrale şi cele locale, precum şi reprezentarea şi asistarea juridică în relaţia cu cele aflate în Bucureşti sau judeţele limitrofe;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare a persoanelor fizice şi juridice în faţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal din Bucureşti sau judeţele limitrofe, în toate fazele procesuale;
  • Reprezentare şi asistare juridică a contribuabilului în faza de executare silită a creanţelor fiscale.