În cadrul procedurii de insolvenţă (reglementată prin prevederile legii nr. 85/2006) deja deschisă împotriva unei societăţi comerciale sau în vederea deschiderii unei astfel de proceduri, societatea noastră de avocaţi reprezintă şi asistă juridic atât societăţi debitoare, cât şi societăţi creditoare, după cum urmează:

În situaţia în care veniturile obţinute din activitatea societăţii dumneavoastră nu mai permit acoperirea cheltuielilor curente ale societăţii (utilităţi, chirii, salarii, etc), plata la scadenţă a serviciilor sau mărfurilor livrate de către furnizori ori a sumelor datorate cu titlu de taxe şi impozite către bugetul de stat sau cel local, această situaţie perpetuându-se pe o perioadă medie sau îndelungată de timp, puteţi lua în considerare, ca şi opţiune privind redresarea sau lichidarea societăţii, deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva acesteia.

Asfel, în funcţie de situaţia financiară a societăţii şi posibilitatea sau imposibilitatea de redresare a acesteia în viitor, procedura de insolvenţă deschisă împotriva societăţii dumneavoastră va putea îmbrăca următoarele două forme:

Reorganizare judiciară, în situaţia în care cheltuielile societăţii nu sunt disproporţionate ca şi valoare cu veniturile societăţii, precum şi în situaţia în care există venituri prognozate ale societăţii (facturi fiscale ce urmează a fi încasate, contracte comerciale ce urmează a fi încheiate, generatoare de profit substanţial, aport de capital către societate, etc);

Lichidare judiciară, în situaţia în care cheltuielile pe termen mediu şi lung ale societăţii depăşesc cu mult veniturile acesteia, neexistând în acelaşi timp nicio perspectivă reală de redresare a activităţii societăţii prin modalităţile mai sus amintite (facturi fiscale ce urmează a fi încasate, contracte comerciale ce urmează a fi încheiate, generatoare de profit substanţial, aport de capital către societate, etc).

Reprezentarea şi asistarea juridică realizată de către biroul nostru de avocatură în cadrul procedurii de insolvenţă ce va fi deschisă împotriva societăţii dumneavoastră, va include servicii precum, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

 • Redactarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei societăţii dumneavoastră, precum şi a documentaţiei aferente;
 • Reprezentarea şi asistarea juridică în relaţia cu administratorul/lichidatorul judiciar, colaborator al societăţii noastre de avocaţi, sau a celui propus de către societatea dumneavoastră;
 • Reprezentarea şi asistarea juridică în faţa judecătorului sindic, în cadrul dosarului de instanţă având ca obiect procedura de insolvenţă a societăţii dumneavoastră;
 • Reprezentarea şi asistarea juridică în relaţia cu creditorii societăţii dumneavoastră (instituţii ale statului, persoane juridice sau persoane fizice);
 • Redactarea oricăror documente necesare ulterior pe parcursul procedurii de insolvenţă a societăţii dumneavoastră (întâmpinări la contestaţiile formulate de către creditori la tabelul creanţelor societăţii dumneavoastră, răspunsuri la solicitările scrise ale administratorului/ lichidatorului judiciar sau cele ale judecătorului sindic pe parcursul întregii proceduri de insolvenţă, etc).

Principalele aspecte favorabile debitorului împotriva căruia a fost deschisă procedura de insolvenţă sunt acelea că nicio penalitate sau dobândă nu mai poate fi adăugată creanţelor creditorilor născute anterior deschiderii procedurii insolvenţei şi respectiv faptul că de la data deschiderii acestei proceduri toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare (ordonanţe de plată, cereri de valoare redusă, acţiuni în pretenţii, executări silite, etc) aflate în derulare împotriva debitorului sau a patrimoniului acestuia se suspendă de drept.

Totodată, societatea noastră de avocaţi va putea apăra interesele comerciale şi ale debitorului persoană juridică împotriva căruia a fost formulată de către un creditor o cerere de deschiderea a procedurii de insolvenţă. În acest sens, biroul nostru de avocatură va redacta contestaţia la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, va reprezenta şi asista juridic debitorul în faţa instanţei de judecată, atât în dosarul de fond, cât şi în cel de apel (dacă va fi cazul) şi va redacta totodată orice alte documente necesare în vederea evitării deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva clientului.

Societatea noastră de avocaţi a acumulat pe parcursul activităţii sale o vastă experienţă în privinţa dosarelor având ca obiect procedura insolvenţei, din acest punct de vedere în portofoliul SCPA Murar şi Asociaţii existând un număr de peste o sută de dosare finalizate sau în curs de desfăşurare în cadrul cărora am reprezentat şi asistat juridic atât societăţile debitoare aflate în insolvenţă, cât si societăţile creditoare, interesate în recuperarea propriilor creanţe.

În situaţia în care, pe parcursul derulării relaţiei comerciale dintre un furnizor şi un beneficiar, creditorul ajunge să considere că nu mai există nicio posibilitate reală de a recupera creanţa datorată de către debitor prin proceduri judiciare având ca finalitate executarea silită a acestuia (debitorul aflându-se practic în stare de insolvenţă), se va putea recurge, ca şi ultimă soluţie, la măsura formulării unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva respectivului debitor.

Ca şi condiţii de admisibilitate, un creditor va putea formula, prin propriul compartiment juridic sau prin societatea noastră de avocaţi, o astfel de cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva unei societăţi comerciale doar în situaţia în care deţine împotriva acesteia o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, de o valoare mai mare de 40.000 lei şi având o scadenţă depăşită cu mai mult de 60 de zile.

De asemenea, în cazul în care împotriva vreunuia dintre debitorii societăţii sale a fost deja deschisă procedura de insolvenţă (fie de către un alt creditor, fie de către debitorul însuşi), un creditor poate formula cerere de admitere a creanţei sale la masa credală a debitorului respectiv, urmând ca ulterior, în cadrul procedurii de insolvenţă, să fie stabilite ordinea de prioritate şi cuantumul în care creanţa sa va fi achitată de către administratorul/lichidatorul judiciar al debitorului.

Reprezentarea şi asistarea juridică realizată de către biroul nostru de avocatură în cadrul unei proceduri de insolvenţă în cadrul căreia societatea dumneavoastră va avea calitate de creditor, va include servicii precum, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

 • Asistarea si reprezentarea clientului la adunările creditorilor, convocate de către administratorul/lichidatorul judiciar al debitorului;
 • Formularea şi susţinerea contestaţiilor la tabelul creanţelor societăţii debitoare;
 • Reprezentarea clientului de către societatea noastră de avocaţi în vederea contestării actelor efectuate de către administratorul judiciar/lichidator, în situaţia în care acestea nu servesc intereselor clientului sau nu au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale;
 • Urmărirea respectării de către debitor a planului de reorganizare aprobat de către judecătorul sindic în cadrul procedurii de reorganizare;
 • Urmărirea activităţii lichidatorului judiciar privind distribuirea sumelor rezultate din valorificarea activelor/recuperarea creanţelor societăţii debitoare, în cadrul procedurii de faliment/lichidare judiciară.

Societatea noastră de avocaţi a acumulat pe parcursul activităţii sale o vastă experienţă în privinţa dosarelor având ca obiect procedura insolvenţei, din acest punct de vedere în portofoliul SCPA Murar şi Asociaţii existând un număr de peste o sută de dosare finalizate sau în curs de desfăşurare (atât din Bucureşti, cât şi din ţară), în cadrul cărora am reprezentat şi asistat juridic atât societăţile debitoare aflate în insolvenţă, cât si societăţile creditoare, interesate în recuperarea propriilor creanţe.

+ Reprezentarea şi asistarea juridică a debitorului

În situaţia în care veniturile obţinute din activitatea societăţii dumneavoastră nu mai permit acoperirea cheltuielilor curente ale societăţii (utilităţi, chirii, salarii, etc), plata la scadenţă a serviciilor sau mărfurilor livrate de către furnizori ori a sumelor datorate cu titlu de taxe şi impozite către bugetul de stat sau cel local, această situaţie perpetuându-se pe o perioadă medie sau îndelungată de timp, puteţi lua în considerare, ca şi opţiune privind redresarea sau lichidarea societăţii, deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva acesteia.

Asfel, în funcţie de situaţia financiară a societăţii şi posibilitatea sau imposibilitatea de redresare a acesteia în viitor, procedura de insolvenţă deschisă împotriva societăţii dumneavoastră va putea îmbrăca următoarele două forme:

Reorganizare judiciară, în situaţia în care cheltuielile societăţii nu sunt disproporţionate ca şi valoare cu veniturile societăţii, precum şi în situaţia în care există venituri prognozate ale societăţii (facturi fiscale ce urmează a fi încasate, contracte comerciale ce urmează a fi încheiate, generatoare de profit substanţial, aport de capital către societate, etc);

Lichidare judiciară, în situaţia în care cheltuielile pe termen mediu şi lung ale societăţii depăşesc cu mult veniturile acesteia, neexistând în acelaşi timp nicio perspectivă reală de redresare a activităţii societăţii prin modalităţile mai sus amintite (facturi fiscale ce urmează a fi încasate, contracte comerciale ce urmează a fi încheiate, generatoare de profit substanţial, aport de capital către societate, etc).

Reprezentarea şi asistarea juridică realizată de către biroul nostru de avocatură în cadrul procedurii de insolvenţă ce va fi deschisă împotriva societăţii dumneavoastră, va include servicii precum, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

 • Redactarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei societăţii dumneavoastră, precum şi a documentaţiei aferente;
 • Reprezentarea şi asistarea juridică în relaţia cu administratorul/lichidatorul judiciar, colaborator al societăţii noastre de avocaţi, sau a celui propus de către societatea dumneavoastră;
 • Reprezentarea şi asistarea juridică în faţa judecătorului sindic, în cadrul dosarului de instanţă având ca obiect procedura de insolvenţă a societăţii dumneavoastră;
 • Reprezentarea şi asistarea juridică în relaţia cu creditorii societăţii dumneavoastră (instituţii ale statului, persoane juridice sau persoane fizice);
 • Redactarea oricăror documente necesare ulterior pe parcursul procedurii de insolvenţă a societăţii dumneavoastră (întâmpinări la contestaţiile formulate de către creditori la tabelul creanţelor societăţii dumneavoastră, răspunsuri la solicitările scrise ale administratorului/ lichidatorului judiciar sau cele ale judecătorului sindic pe parcursul întregii proceduri de insolvenţă, etc).

Principalele aspecte favorabile debitorului împotriva căruia a fost deschisă procedura de insolvenţă sunt acelea că nicio penalitate sau dobândă nu mai poate fi adăugată creanţelor creditorilor născute anterior deschiderii procedurii insolvenţei şi respectiv faptul că de la data deschiderii acestei proceduri toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare (ordonanţe de plată, cereri de valoare redusă, acţiuni în pretenţii, executări silite, etc) aflate în derulare împotriva debitorului sau a patrimoniului acestuia se suspendă de drept.

Totodată, societatea noastră de avocaţi va putea apăra interesele comerciale şi ale debitorului persoană juridică împotriva căruia a fost formulată de către un creditor o cerere de deschiderea a procedurii de insolvenţă. În acest sens, biroul nostru de avocatură va redacta contestaţia la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, va reprezenta şi asista juridic debitorul în faţa instanţei de judecată, atât în dosarul de fond, cât şi în cel de apel (dacă va fi cazul) şi va redacta totodată orice alte documente necesare în vederea evitării deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva clientului.

Societatea noastră de avocaţi a acumulat pe parcursul activităţii sale o vastă experienţă în privinţa dosarelor având ca obiect procedura insolvenţei, din acest punct de vedere în portofoliul SCPA Murar şi Asociaţii existând un număr de peste o sută de dosare finalizate sau în curs de desfăşurare în cadrul cărora am reprezentat şi asistat juridic atât societăţile debitoare aflate în insolvenţă, cât si societăţile creditoare, interesate în recuperarea propriilor creanţe.

+ Reprezentarea şi asistarea juridică a creditorului

În situaţia în care, pe parcursul derulării relaţiei comerciale dintre un furnizor şi un beneficiar, creditorul ajunge să considere că nu mai există nicio posibilitate reală de a recupera creanţa datorată de către debitor prin proceduri judiciare având ca finalitate executarea silită a acestuia (debitorul aflându-se practic în stare de insolvenţă), se va putea recurge, ca şi ultimă soluţie, la măsura formulării unei cereri de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva respectivului debitor.

Ca şi condiţii de admisibilitate, un creditor va putea formula, prin propriul compartiment juridic sau prin societatea noastră de avocaţi, o astfel de cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva unei societăţi comerciale doar în situaţia în care deţine împotriva acesteia o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, de o valoare mai mare de 40.000 lei şi având o scadenţă depăşită cu mai mult de 60 de zile.

De asemenea, în cazul în care împotriva vreunuia dintre debitorii societăţii sale a fost deja deschisă procedura de insolvenţă (fie de către un alt creditor, fie de către debitorul însuşi), un creditor poate formula cerere de admitere a creanţei sale la masa credală a debitorului respectiv, urmând ca ulterior, în cadrul procedurii de insolvenţă, să fie stabilite ordinea de prioritate şi cuantumul în care creanţa sa va fi achitată de către administratorul/lichidatorul judiciar al debitorului.

Reprezentarea şi asistarea juridică realizată de către biroul nostru de avocatură în cadrul unei proceduri de insolvenţă în cadrul căreia societatea dumneavoastră va avea calitate de creditor, va include servicii precum, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

 • Asistarea si reprezentarea clientului la adunările creditorilor, convocate de către administratorul/lichidatorul judiciar al debitorului;
 • Formularea şi susţinerea contestaţiilor la tabelul creanţelor societăţii debitoare;
 • Reprezentarea clientului de către societatea noastră de avocaţi în vederea contestării actelor efectuate de către administratorul judiciar/lichidator, în situaţia în care acestea nu servesc intereselor clientului sau nu au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale;
 • Urmărirea respectării de către debitor a planului de reorganizare aprobat de către judecătorul sindic în cadrul procedurii de reorganizare;
 • Urmărirea activităţii lichidatorului judiciar privind distribuirea sumelor rezultate din valorificarea activelor/recuperarea creanţelor societăţii debitoare, în cadrul procedurii de faliment/lichidare judiciară.

Societatea noastră de avocaţi a acumulat pe parcursul activităţii sale o vastă experienţă în privinţa dosarelor având ca obiect procedura insolvenţei, din acest punct de vedere în portofoliul SCPA Murar şi Asociaţii existând un număr de peste o sută de dosare finalizate sau în curs de desfăşurare (atât din Bucureşti, cât şi din ţară), în cadrul cărora am reprezentat şi asistat juridic atât societăţile debitoare aflate în insolvenţă, cât si societăţile creditoare, interesate în recuperarea propriilor creanţe.