Publicatii

COVID-19 – Accesarea de credite de către antreprenorii din sectorul IMM, aflați în dificultate economică

Ce opțiuni juridice au antreprenorii din sectorul HoReCa ce și-au înghețat afacerile pe perioada restricțiilor socio-economice impuse de către stat? Care dintre datoriile lor pot fi scutite/amânate la plată și care nu, precum și în ce condiții? Ce se va întâmpla cu datoriile scadente, după ridicarea stării de urgență? În ce condiții creditele acordate IMM-urilor se pot dovedi un ajutor? Dacă da, am nevoiem în vederea semnării unui astfel de contract, de un avocat cu experiență în contractele de credit?

Industria ospitalității este în prezent unul dintre cele mai afectate domenii de prezenta criză epidemiologică, fiind așteptat ca în decursul acestui an cifrele de afaceri ale acestei industrii să scadă cu peste 50%. Companiile din acest domeniu suferă astăzi pierderi financiare semnificative, efect al măsurilor fără precedent impuse odată cu declanșarea la nivel mondial a pandemiei COVID-19. Printre evenimentele care au condus la prăbușirea totală a vânzărilor regăsim închiderea hotelurilor, anularea rezervărilor, închiderea restaurantelor pentru public, etc.  

Într-o astfel de situație nefericită, opțiunile pe care le au antreprenorii sectoarelor economice amintite mai sus pornesc în primul rând de la prioritatea instituirii și adoptării unei strategii de identificare a surselor adiacente de venit, care să le permită să rămână în contact cu piața și consumatorii. Astfel, pentru a putea atenua scăderea încasărilor, restaurantele au început să ofere clienților lor posibilitatea de a comanda mâncare care să fie livrată la domiciliu, acest fapt generând în cele mai multe cazuri un venit în cuantum de aproximativ 30% din veniturile încasate înainte de criză.

Concomitent, autoritățile statului au venit în sprijinul IMM-urilor în scopul susținerii antreprenoriatului românesc, pentru a preveni, pe cât posibil, o viitoare criză economică. Printre prevederile principale aplicabile acestora, enumerăm, cu titlu exemplificativ, următoarele:

  • companiile aflate în dificultate pot beneficia de șomaj tehnic în cuantum de maximum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă;
  • amânarea de la plata impozitelor pe clădiri, cu precădere în zona HoReCa;
  • pe durata stării de urgență și în următoarele 30 de zile de la încetarea acesteia nu se va plăti taxa pe valoare adăugată la organele vamale pentru importul anumitor medicamente, echipamente de protecție, materiale sanitare, etc.;
  • s-au adoptat măsuri de sprijin în derularea unor contracte comerciale privind amânarea plății chiriei, amânarea plății pentru utilități (apă, curent, etc.) și invocarea forței majore în raport cu anumiți operatori economici. Astfel, pentru a putea beneficia de acest sprijin din partea statului, antreprenorii trebuie să solicite un certificat de situație de urgență;
  • au fost instituite facilități de garantare a creditelor acordate IMM-urilor, astfel antreprenorii aflați în dificultate putân accesa credite cu dobândă zero;
  • s-au aprobat normele metodologice privind Programul de susținere al IMM-urilor denumit IMM INVEST ROMÂNIA, fiind reglementat modul în care va fi oferit efectiv ajutorul de stat sub forma creditelor/liniilor de credit garantate.

Pentru antreprenorii industriei HoReCa aflați în dificultate financiară este important să cunoască faptul că pot apela la programul de finanţare a investiţiilor sau a activităţii curente a IMM-urilor, pe perioade scurte, medii sau lungi, solicitând băncilor partenere accesarea garanţiilor financiare oferite de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). Acesta poate acorda sprijin companiilor şi sectorului financiar prin preluarea parţială a riscurilor de credit, facilitând în acest fel accesul la finanţare în condiţii şi la costuri cât mai avantajoase. Procesul de acordare va fi simplu şi rapid, pe baza aceleiaşi documentaţii solicitate la acordarea creditului, fără alte deplasări sau costuri suplimentare. Cu toate acestea, orice contract de credit poate ascunde riscuri neștiute, asumarea tuturor obligațiilor prevăzute într-un astfel de document fiind necesar a fi făcută doar sub atenta îndrumare a unui profesionist al dreptului cu experiență în astfel de situații, respectiv a unui avocat specializat în contracte de credit.

Printre avantajele creditului garantat IMM INVEST, pot fi enumerate următoarele: statul poate garanta pana la 90% din valoarea creditelor accesate la una din băncile partenere; nu se plătește dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare; costurile finanțării sunt subvenționate în procent de 100% de la bugetul de stat, până la data de 31.12.2020, cu posibilități de prelungire; nu se plătește comision de rambursare anticipată; valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții si până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru.

De asemenea, IMM-urile din industria HoReCa care au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență ca urmare a deciziilor autorităților vor putea amâna plata facturilor de: utilități, internet, telefonie mobilă, chirie, în măsura în care dețin un certificat de situație de urgență emis de Ministerul Economiei.

Autoritățile statului nu au reglementat în mod expres care va fi momentul la care vor deveni exigibile obligațiile de plată ce fac obiectul amânării. La momentul actual, singura interpretare rezonabilă ce poate fi făcută este aceea că obligațiile de plată vor deveni exigibile la momentul încetării stării de urgență, însă, cel mai probabil, autoritățile competente vor reveni cu o serie de completări în acest sens.

Oricât de benefică ar putea părea în prezent această oportunitate de amânare a plăților, pe termen lung acest demers poate conduce la producerea unor dezechilibre majore. Cu titlu exemplificativ, dacă prin amânarea plății chiriei cu trei luni un chiriaș își rezolvă pentru moment o posibilă lipsă de lichiditate, în timp pot apărea efecte precum acumularea de datorii, intrarea în incapacitate de plată, etc. Astfel, este foarte important ca antreprenorii, împreună cu furnizorii serviciilor amânate la plată, să dezvolte o strategie de negociere și să ajungă împreună la o soluție reciproc avantajoasă, sustenabilă economic din perspectiva ambelor părți. Avocatul specializat în contracte de credit poate fi de asemenea un partener de nădejde într-o astfel de situație, accesarea de credite putând a se dovedi o soluție de succes în salvarea, menținerea sau chiar creșterea unei afaceri.