De ce un abonament de servicii juridice?

Simplitatea eficienţei oferită de o astfel de colaborare constă în cateva principii de bază pe care, dacă le veţi percepe la adevărata lor valoare, vă vor convinge de faptul că asigurarea unei asistenţe juridice permanente a societăţii dumneavoastră reprezintă un element fundamental ce va conferi afacerii dumneavoastră protecţie, stabilitate şi durabilitate.

Pentru a înţelege pe deplin avantajele unui abonament de servicii juridice asigurat de către societatea noastră de avocaţi, trebuie doar să aveţi în vedere următoarele aspecte esenţiale:

 • SCPA Murar şi Asociaţii va funcţiona practic drept propriul departament juridic al societăţii dumneavoastră, format dintr-o echipă numeroasă de avocaţi, ce vor asigura asistenţa juridică permanentă a clientului, neîntrerupt, pe întreaga perioadă a anului.
 • Veţi benefica la orice oră de servicii juridice la cele mai înalte standarde profesionale oferite de către biroul nostru de avocatură din Bucureşti, de natură a soluţiona orice problemă cu care societatea dumneavoastră s-ar putea confrunta.
 • Vom fi permanent prezenţi acolo unde veţi avea nevoie de noi, la sediul societăţii dumneavoastră, al partenerilor dumneavoastră sau, dacă va fi cazul, în instanţele de judecată, pentru a vă apăra interesele comerciale.
 • Nu veţi avea grija asigurării resurselor necesare funcţionării unui departament juridic (impozite pe salarii, spaţiu birouri, calculatoare, consumabile, utilităţi, etc.).
 • Costurile alocate de către societatea dumneavoastră unei astfel de colaborări vor fi substanţial reduse faţă de cele presupuse de o colaborare bazată pe onorarii punctuale, orare, şi vor fi cunoscute de la bun început, fiind raportate la un preţ corect şi previzibil al serviciilor juridice.

Corectitudine şi transparenţă

Pentru a vă asigura de eficienţa, seriozitatea şi profesionalismul avocaţilor noştri, precum şi de utilitatea încheierii unui abonament de servicii juridice cu biroul nostru de avocatură, primul pas al colaborării noastre va consta într-o perioadă de evaluare reciprocă de aproximativ 2 luni, timp în care vor fi estimate un volum mediu al serviciilor juridice necesare lunar societăţii dumneavoastră, particularitatea acestor servicii, precum şi complexitatea lor, aspecte în funcţie de care, la finalul perioadei de evaluare, vom putea stabili împreună cuantumul onorariului lunar al abonamentului, precum şi serviciile juridice prestate de către societatea noastră de avocaţi, ce vor fi incluse cu precădere în cadrul acestuia.

Pe întreg parcursul perioadei de evaluare, societatea dumneavoastră va beneficia pe deplin, la onorarii reduse semnificativ faţă de cele percepute în mod standard, de serviciile juridice oferite de către biroul nostru de avocatură, oricând veţi avea nevoie de acestea. Acest lucru vă va permite, la rândul dumneavoastră, să evaluaţi în mod nemijlocit calitatea serviciilor juridice prestate, precum şi profesionalismul avocaţilor noştri.

Condiţiile financiare iniţiale ale abonamentului de servicii juridic se păstrează în timp, acestea fiind reevaluate ulterior doar în situaţia în care volumul sau natura necesităţilor juridice ale societăţii dumneavoastră vor varia într-un grad semnificativ, de natură a pretinde modificarea, în plus sau în minus, a onorariului aferent abonamentului.

Servicii juridice oferite

Abonamentul de servicii juridice va reprezenta pentru societatea dumneavoastră o alternativă eficientă şi transparentă la parteneriatele clasice ce nu s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor şi nu au răspuns astfel  necesităţilor juridice ale societăţii în ceea ce priveşte viteza de comunicare, profesionalismul, operativitatea sau rezultatele juridice propriu-zise, aşteptate de către client.

În cadrul acestei colaborări, societatea noastră de avocaţi vă va oferi servicii juridice complexe la înalte standarde profesionale, precum, cu titlu de exemplu, dar fără a ne limita la:

 • Consultanță de specialitate pe diferite probleme de natură juridică;
 • Întocmirea de acte și documente juridice pentru client;
 • Analizarea, revizuirea, conceperea și personalizarea de către biroul nostru de avocatură a contractelor comerciale aflate în derulare sau în curs de încheiere ale clientului;
 • Realizarea de raporte de consultanță și opinii legale pentru client;
 • Asistarea clientului la negocieri și medieri;
 • Servicii fiduciare în favoarea clientului;
 • Arbitraj;
 • Reprezentare și asistare juridică a clientului de către societatea noastră de avocaţi în fața instituțiilor statului din Bucureşti şi judeţele limitrofe;
 • Reprezentare și asistare juridică a clientului de către societatea noastră de avocaţi în fața instanțelor de judecată din Bucureşti şi judeţele limitrofe.

Toate aceste servicii vor fi prestate în beneficiul societăţii dumneavoastră în baza unui contract de abonament ce va defini în mod foarte clar, de la bun început, cadrul colaborării noastre, ce vă va oferi iniţiativă, prevenţie şi o tratare în ansamblu a problemelor, accesul rapid şi eficient la competenţele juridice de care aveţi nevoie, precum şi bugetarea pe termen lung a asistenţei juridice necesară societăţii dumneavoastră.