Domeniul relațiilor de muncă a reprezentant întotdeauna puntea de legătură între dreptul comercial și cel civil, avocații noștri identificând întotdeauna cele mai eficiente soluții privind aplanarea diverselor diferende aferente relației angajator-angajat, precum și reducerea procedurilor birocratice asimilate acesteia.

Serviciile juridice în materia relaţiilor de muncă oferite de societatea noastră de avocaţi, includ, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

  • Reprezentare în relaţia cu angajatorul privind litigile legate de neplata salariilor datorate pentru munca prestată;
  • Reprezentare în relaţia cu angajatorul privind litigile legate de neplata salariilor compensatorii datorate ca urmare a concedierilor colective efectuate de către societăţi cu capital privat, mixt sau exclusiv de stat;
  • Contestarea deciziilor de concediere ale angajatorului sau a măsurilor administrative ori disciplinare dispuse de către acesta împotriva angajatului pe parcursul derulării contractului individual de muncă;
  • Reprezentare şi asistare juridică de către societatea noastră de avocaţi în faţa organelor de control şi administrative din Bucureşti şi judeţele limitrofe, competente în anchetarea de accidente de muncă având ca rezultat vătămarea corporală a angajatului;
  • Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în cauzele referitoare la conflictele de muncă.
+ În beneficiul angajatului
  • Reprezentare în relaţia cu angajatorul privind litigile legate de neplata salariilor datorate pentru munca prestată;
  • Reprezentare în relaţia cu angajatorul privind litigile legate de neplata salariilor compensatorii datorate ca urmare a concedierilor colective efectuate de către societăţi cu capital privat, mixt sau exclusiv de stat;
  • Contestarea deciziilor de concediere ale angajatorului sau a măsurilor administrative ori disciplinare dispuse de către acesta împotriva angajatului pe parcursul derulării contractului individual de muncă;
  • Reprezentare şi asistare juridică de către societatea noastră de avocaţi în faţa organelor de control şi administrative din Bucureşti şi judeţele limitrofe, competente în anchetarea de accidente de muncă având ca rezultat vătămarea corporală a angajatului;
  • Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în cauzele referitoare la conflictele de muncă.