Definit pe larg în cadrul actului legislativ în baza căruia s-a creat, respectiv Ordonanța nr. 21/1992, actualizată, conceptul de protecție a consumatorului însumează toate drepturile pe care persoanele fizice din România, în calitatea lor de consumatori, atât de bunuri, cât și de servicii, le dețin în raport cu furnizorii acestora.

Cu siguranță fiecăruia dintre noi ni s-a întâmplat, și nu doar o dată, să fim nemulțumiți de calitatea unor bunuri sau servicii achiziționate. Într-un astfel de moment, se nasc gânduri precum ”produsul/serviciul nu merită banii pe care i-am dat”, ”o sa mă întorc la magazin să îl returnez”, ”vânzătorul m-a păcălit”, ”produsul/serviciul nu este ca în reclamă”, ”o să fac sesizare la Protecția consumatorului”, etc. Nu întotdeauna orice astfel de situație, în care considerăm că, urmare a achiziției făcute, am fost prejudiciați de către vânzător, presupune o încălcare de către acesta din urmă a legislației privind protecția consumatorului sau că situația în cauză cade dintr-un anumit punct de vedere sub incidența acesteia. Tocmai de aceea, în situațiile în care decidem să demarăm demersuri, fie contencioase, fie judiciare, în vederea apărării drepturilor ce se nasc în vitutea calității noastre de consumatori și pe care le apreciem a fi fost încălcate sub o formă sau alta,  este foarte indicat să apelăm la ajutorul unei persoane specializate în acest sens, respectiv a unui avocat cu experiență în soluționarea litigiilor ce țin de încălcări ale legislației privind protecția consumatorului. Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere faptul că celeritatea și pragmatismul în abordarea unor astfel situații sunt elemente esențiale, de natură a crește considerabil șansele de reușită a demersului efectuat în apărarea propriilor noastre drepturi, ca și consumatori. Per a contrario, cu cât vom fi mai pasivi și vom acționa mai tîrziu, cu atât situația de fapt pe care dorim să o incriminăm se va schimba mai mult, probele vor dispărea sau se vor altera, probarea adevărului ajungând să fie din ce în ce mai dificilă ori poate chiar imposibilă.

Avocații din cadrul SCPA Murar și Asociații, specializați în domeniul protecției consumatorului, vă vor ajuta în orice situație în care veți considera că ați fost prejudiciat în calitatea dumneavoastră de consumator, în sensul stabilirii dacă speța supusă discuției intră sau nu sub incidența legii privind consumatorului, iar ulterior a identificării celei mai bune soluții juridice aplicabile cazului dumneavoastră.

 

Astfel, serviciile juridice oferite de către avocații noștri includ, dar fără a se limita la:

  • Consultanță juridică de specialitate referitoare la stabilirea cu exactitate a incidenței legii privind protecția consumatorului în speța particulară a clientului;
  • Reprezentare și asistare juridică în fața instituțiilor statului cu rol în controlul și sancționarea entităților ce se fac vinovate de încălcări ale legii privind protecția consumatorului;
  • Reprezentare și asistare juridică a clientului în relația cu persoana fizică sau juridică ce se face vinovată de prejudicierea acestuia în calitatea sa de consumator, în cadrul procedurii amiabile si/sau judiciare având ca scop repararea prejudiciului suferit de client;
  • Reprezentare și asistare juridică în cadrul procedurii de punere în executare a hotărârii judecătorești rămasă definitivă, prin care clientului i-au fost acordate despăgubiri ca urmare a încălcării drepturilor sale, în calitate de consumator;
  • Redactarea de rapoarte de consultanță ori opinii legale cu privire la situația de fapt expusă de către client, având ca subiect încălcari ale legislației privind protecția consumatorului.