Indiferent de forma sub care a fost realizat (verbală, scrisă, autentificată la notar, etc.), un împrumut bănesc între două persoane fizice poate de multe ori să reprezinte izvorul nașterii unor litigii care, în cele mai multe dintre cazuri, ajung să fie soluționate în fața instanței de judecată și, subsecvent, prin intermediul unui executor judecătoresc.

Societatea noastră de avocați oferă clienților săi servicii specializate în ceea ce înseamnă atât consultanță și asistență juridică privitoare la termenii și condițiile semnării unui contract de împrumut, asigurând astfel o protecție optimă a drepturilor clientului implicat într-un astfel de contract, cât și ulterior, în faza litigioasă, în măsura în care derularea unui contract de împrumut va avea o astfel de finalitate.

Este recomandat ca, înaintea semnării oricărui contract de împrumut bănesc, atât ca și creditor (cel ce acordă împrumutul), cât și ca debitor (cel ce primește banii), orice persoană fizică să apeleze la serviciul unui avocat, pentru a preîmtâmpina astfel eventualele situații nefericite ce pot decurge din asumarea unor clauze nefavorabile, uneori chiar abuzive din cadrul contractului ori din neînțelegerea sau interpretarea greșită a prevederilor respectivului contract.

Serviciile oferite de avocații noștri în privința celor mai sus amintite vor include::

  • Consultanţă cu privire la clauzele contractuale ale unui contract preexistent, ce urmează a fi semnat de către client, indiferent de calitatea acestuia (creditor sau debitor în cadrul contractului);
  • Redactarea contractului de împrumut, astfel încât prevederile acestuia să apere în mod optim interesele clientului, neexpunându-l astfel pe acesta la riscurile presupuse de nerespectarea clauzelor contractuale de către celălalt semnatar;
  • Asistență și reprezentarea juridică a clientului în fața celuilalt semnatar în procesul de negociere a clauzelor contractului de împrumut;
  • Reprezentare și asistare juridică în procesul de recuperare a sumelor datorate de către partea adversă în baza contractului de împrumut semnat între acesta și partea adversă, atât în faza amiabilă, cât și în cea judiciară a acestui proces;
  • Reprezentare și asistare juridică a clientului în fața executorilor judecătorești, în cadrul procedurii de punere în executare a titlului executoriu obținut împotriva debitorului acestuia;
  • Redactarea de opinii legale cu privire la situația juridică a clientului în raport de calitatea sa de parte în cadrul unui contract de împrumut;