Activitatea biroului nostru de avocatură a început în luna mai 2009, atunci când, sub forma de organizare a unui Cabinet Individual de Avocat, d-l. av. Cristian Alexandru Murar a reunit sub același nume eforturile și experiența mai multor avocați colaboratori din Bucureşti, fiecare dintre aceștia fiind specializat în diferite ramuri ale dreptului comercial, precum și ale celui civil.

Ulterior, în luna martie 2011, în baza unei proceduri de asociere, Cabinetul Individual de Avocat Murar Alexandru Cristian s-a transformat în Societate Civilă de Avocați Murar și Asociații, formă de organizare a profesiei menită să gestioneze mai bine activitatea juridică în continuă dezvoltare, atât privind relaţia cu clienţii din Bucureşti, cât şi cu cei din ţară.

Experiența avocaților noștri în vaste domenii juridice precum achiziţiile publice, dreptul societar şi dreptul muncii, recuperarea de creanţe comerciale şi bugetare, insolvenţa şi dreptul creditorilor, dreptul concurenţei şi dreptul proprietăţii intelectuale, contenciosul administrativ şi fiscal, dreptul contractelor, etc., conferă societății nostre de avocaţi un statut de înalt nivel profesional, exprimat prin excelentele rezultate obținute și transpus în relațiile foarte bune pe care le avem cu clienții noștri.

Acesta este felul in care noi lucrăm

Ca birou de avocatură, ne asigurăm că suntem permanent receptivi la problemele, necesitățile și obiectivele clienților noștri și totodată că angajamentul asumat față de aceștia va fi respectat de fiecare dată în termenii și limitele impuse de către client.

Seriozitatea societăţii de avocaţi Murar și Asociații va face ca răspunsul la orice problemă neprevăzută să fie unul prompt și în egală măsură adecvat situației. Abordarea cu profesionalism a acestor situații elimină erorile, confuziile și neclaritățile, oferă siguranță clientului, contribuie la celeritatea soluționării speței juridice și, în cele din urmă, va asigura obținerea de către biroul de avocatură a unor rezultate juridice maximale în favoarea acestuia.