Publicații

0

Recuperarea creanțelor comerciale (partea 1)

Prezentul articol reprezintă primul dintr-o serie de articole cu profil juridic în care va fi analizată pe larg procedura de recuperare a creanțelor comerciale, subiect de larg interes pentru toți agenții economici din România. Pe parcursul acestor articole vom înțelege cu exactitate ce este aceea o creanță comercială, care sunt elementele ce o caracterizează, care sunt principalele proceduri judiciare privind recuperarea creanțelor și cu ajutorul cui le putem recupera în cel mai eficient mod, dar mai ales ce măsuri trebuie să luăm astfel încât să avem cât mai puține astfel de creanțe de recuperat.

Read More
0

Recuperarea creanțelor comerciale (partea 2)

Dacă în articolul precedent am discutat despre aspecte de ordin general privitoare la creanțele comerciale, precum ar fi natura creanței comerciale, decizia asupra demarării procedurii de recuperare a acesteia ori cea asupra alegerii celui mai potrivit tip de onorariu pe care suntem dispuși să-l achităm pentru recuperarea unei creanțe (click aici pentru articol), în cadrul prezentului articol vom discuta pe larg despre principalele modalități prin care putem diminua cuantumul total al creanțelor pe care le avem de recuperat, ce măsuri trebuie să luăm în acest sens și ce anume trebuie să facem în vederea maximizării șanselor de recuperare efectivă a creanțelor noastre.

Read More
0

Recuperarea creanțelor comerciale (partea 3)

Dacă în primele două articole ale acestei serii am amintit pe larg aspectele de ordin general ce definesc creanțele comerciale, precum și cele privind recuperarea acestora (click aici pentru articol), dar și cum putem aborda această problemă într-un mod cât mai eficient, care să ne optimizeze șansele de recuperare a creanțelor și să ne protejeze totodată împotriva nașterii unora noi (click aici pentru articol), în prezentul articol vom vorbi despre principalele proceduri judiciare pe care le putem derula prin intermediul instanțelor de drept civil, în vedere recuperării creanțelor pe care le deținem împotriva diverșilor debitori.

Read More
0

Recuperarea creanțelor comerciale (partea 4)

După cum aminteam în cuprinsul articolului anterior al seriei Recuperarea creanțelor comerciale (click aici pentru articol), ultima fază a acestui proces este reprezentată, după caz, fie de procedura executării silite a debitorului(ilor) obligației de plată, fie de procedura insolvenței acestuia(ora). Ambele proceduri reprezintă modalități de transfer al patrimoniului debitorului către creditor/creditori, în măsura cuantumului debitului datorat de către debitor(i). În cadrul prezentului articol vom vorbi pe larg despre procedura executării silite în materie comercială, respectiv în ce situații inițierea aceasteia este posibilă, cui trebuie să ne adresăm pentru derularea executării silite și care sunt căile de atac împotriva unei astfel de proceduri, precum și care sunt cele mai eficiente instrumente care ne pot asigura valorificarea optimă a dreptului de a executa silit un debitor.

Read More
0

Recuperarea creanțelor comerciale (partea 5)

Iată-ne ajunși și la finalul seriei de articole pe teme juridice având ca subiect recuperarea creanțelor comerciale. Pe parcursul acestor articole am avut prilejul să discutăm pe larg atât despre aspectele generale ce definesc procesul de recuperare a creanțelor comerciale (click aici pentru articol), despre documentele ce trebuie a fi întocmite și procedurile interne ce trebuie a fi îndeplinite pentru a ne maximiza șansele de recuperare a eventualelor creanțe născute în cadrul relațiilor comerciale (click aici pentru articol), cât și despre procedurile judiciare ce pot fi aplicate în vederea recuperării de creanțe (click aici pentru articol) ori procedura executării silite, ca ultim pas în cadrul procesului propriu-zis de recuperare a unei creanțe (click aici pentru articol).

Read More
0

Modificari si aparitii legislative de interes pentru societatile comerciale din Romania 

1. Majorarea salariului de bază minim brut garantat în plată în domeniul construcțiilor, precum și acordarea anumitor facilități fiscale

Preliminar, reamintim faptul că prin intrarea în vigoare a HG nr. 937/2018 la data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, a crescut de la 1.900 de lei la 2.080 de lei, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12.43 lei/oră.

Read More
0

Avocat drept civil

Considerente generale în materia dreptului civil. Definiții și caracteristici juridice

Dreptul civil este acea ramură de drept care are rolul de a reglementa relațiile sociale, patrimoniale sau nepatrimoniale, ce se stabilesc între persoanele fizice și/sau juridice aflate pe poziții de egalitate juridică, chiar și în situația în care una dintre părți este statul. Asemeni relațiilor sociale, și raporturile juridice de drept civil pot fi patrimoniale sau nepatrimoniale.

Read More
0

Recuperare debite

Recuperare debite – Recuperarea de creanțe în materie comercială. Modalități de prevenire a debitelor neîncasate și proceduri de recuperare

Una dintre problemele des întâlnite ale agenților economici din România este aceea a neîncasării facturilor emise către beneficiari. Marile companii gestionează această problemă în general fie prin crearea în organigrama proprie de departamente speciale având astfel de atribuții, respectiv de urmărire și colectare a debitelor restante, fie prin angajarea de case de avocatură printre ale căror domenii de competență se regăsește și recuperarea creanțelor comerciale.

Read More
0

Firme avocatura Bucuresti

Firme avocatura Bucuresti – Situații din viață în care avem nevoie de un avocat. Exemple și explicații

Cu siguranță foarte mulți dintre noi fie s-au confruntat de-a lungul vieții cu necesitatea angajării unui avocat, pentru o speță sau alta, fie au rude, prieteni sau cunoștințe care s-a aflat într-o astfel situație. De asemenea, producțiile cinematografie, știrile ori publicațiile abundă de astfel de circumstanțe, respectiv cele în care avocații își exercită rolul pe care, prin natura profesiei lor, îl au în societate, și anume acela de a soluționa, în numele și în directă colaborare cu clientul său, o anumită problemă de ordin juridic cu care acesta se confruntă la un anumit moment dat.

Read More
0

Despagubiri RCA vatamari corporale

Despagubiri RCA vatamari corporale – Probleme ce pot apărea în procesul de recuperare a despăguburilor la care avem dreptul în urma producerii unui accident de circulație. Procedura de urmat

După cum știm cu toții, oricărei persoane păgubite în urma producerii unui accident rutier trebuie să i se plătească daune materiale de către asiguratorul RCA al șoferului vinovat, reprezentând contravaloarea tuturor costurilor necesare reparării autovehicului celuilalt șofer implicat în accident, cu excepția cazurilor de culpă comună. În practică însă, există și situații în care apar anumite probleme, respectiv companiile de asigurări nu sunt dispuse să achite sumele necesare reparației ori impun ca aceasta să fie făcută doar la anumite service-uri agreate. O altă situație, ce-i drept mai rar întâlnită, este aceea în care șoferul vinovat de producerea accidentului nu are poliță RCA valabilă pentru autovehiculul implicat în accident, caz în care partea prejudiciată va trebui să se îndrepte împotriva acestuia pe cale civilă spre recuperarea daunelor materiale aferente.

Read More
1 2 3 10