Publicații

COVID-19 – Clauzele abuzive din cadrul contractelor de credit

Protecția antreprenorilor în raport cu clauzele abuzive ce pot fi introduse în contractele de credit. Ce înseamnă o clauză abuzivă și cum poate fi aceasta depistată? Care pot fi consecințele juridice ale asumării unei astfel de clauze prin semnarea unui contract de credit? Este de așteptat ca astfel de clauze să fie preponderente în contractele de credit propuse de către bănci ori alte instituții de credit în perioada următoare? Argumentare.

Read More

COVID-19 – Garantarea de către stat a creditelor acordate antreprenorilor de către bănci

Garantarea de către stat a creditelor acordate antreprenorilor de către bănci. Este această măsură valabilă în momentul de față? Vor fi necesare reglementări legislative suplimentare față de cele actuale? În sarcina cărei/căror instituții va cădea emiterea acestor reglementări?

Read More

COVID-19 – Diferențe semnificative între contractele de credit încheiate cu bancile și cele încheiate cu alte instituții de credit

Interpretarea clauzelor unui contract de credit bancar sau a unuia încheiat cu un IFN. Căror norme generale și emise de către care instituții se supun aceste contracte? Există diferențe esențiale, din acest punct de vedere, între un contract de credit încheiat cu o instituție bancară și una nebancară? La ce clauze contractuale trebuie să fim cu precădere atenți? De ce este necesară asistența juridică specializată în astfel de situații. Potențialele consecințe juridice nefaste pentru beneficiar în cazul încheierii unui contract de credit. Rolul avocatului specializat în credite bancare și nebancare.

Read More

COVID-19 – Alternative juridice pentru antreprenorii executați silit de către bănci. Contestația la executare

Alternative juridice pentru antreprenorii executați silit de către bănci. Cui pot aceștia să se adreseze și care este procedura legală de urmat într-o astfel de situație? Există un moment optim în care trebuie să acționăm? Există vreo diferență între posibilitățile legale, de dinaintea instituirii stării de urgență, ale unei instituții de credit de a pune în executare un contract de credit și cele de după ridicarea acesteia? Considerente juridice și delimitări.

Read More

COVID-19 – Verificarea partenerilor în relațiile de afaceri. Tot ce trebuie să știm când dorim încheierea unei colaborări

Verificarea partenerilor de afaceri, un aspect foarte important ce trebuie avut în vedere în relațiile comerciale. Cum putem verifica bonitatea și buna-credință a comercianților cu care intenționăm să începem o relație de afaceri? Ce aspecte importante trebuie avute în vedere în mod special? De ce este necesară și verificarea periodică a partenerilor cu care avem deja o relație comercială stabilă? Care este rolul avocatului de drept comercial în toată această ecuație?

Read More

COVID-19 – Negocierea contractelor de credit de către antreprenorii aflati in dificultate economica. Alternative si proceduri

Procedura de negociere de către antreprenori a contractelor de credit în contextul ridicării stării de urgență. Ce drepturi au aceștia în raport cu instituțiile de credit în contextul actualei crize economice? Care sunt alternativele în situația unei negocieri reușite și cele din situația unui eșec al negocierii? Scurte precizări privind efectele punerii în executare a contractului de credit ori efectele deschiderii procedurii de insolvență.

Read More

COVID-19 -Amânarea plății ratelor la creditele bancare. Când vor trebui acestea platite și cu ce costuri suplimentare

Ce avem de făcut în momentul în care nu ne mai putem achita ratele către bănci? Este reeșalonarea ratelor/refinanțarea o soluție viabilă pe termen lung? Care este procedura legală de urmat în momentul în care suntem notificați/puși în întârziere de către bancă cu privire la neplata ratelor și consecințele juridice ce pot urma ca urmare a neplății? Modalitatea legală de notificare și de răspuns. Termene legale. Drepturile și obligațiile persoanei aflate în dificultate economică cauzată de cazul de forță majoră reprezentat de actuala epidemie de COVID-19 în raport cu instituțiile de credit. De ce este necesar să apelăm la un avocat specializat în credite bancare.

Read More

COVID-19 – Măsuri economice adoptate în vederea sprijinirii antreprenorilor pe timpul și ulterior incetării stării de urgență

Care sunt instituțiile statului la care antreprenorii aflați în dificultate economică pot apela în vederea obținerii de ajutor financiar necesar redresării afacerii, în contextul în care măsurile de sprijin economic prevăzute pe perioada existenței stării de urgență nu mai există? Proceduri legale de solicitare a sprijinului financiar/altor măsuri de susținere economică (ex. scutiri de taxe, impozite, acordarea anumitor facilități, etc). Avocatul specializat în relația cu ANAF reprezintă o soluție?

Read More

COVID-19 – Insolvabilitatea și reaua-credință în relațiile comerciale

Ce putem face în situația în care ne confruntăm cu un debitor complet insolvabil sau unul rău-intenționat? Avem la dispoziție doar aplicarea unor prevederi civile sau și a unora penale? Cum diferențiem între situația refuzului de plată cauzat de starea de insolvență ori cel cauzat de rea-intenție? Este reaua-intenție întotdeauna sancționabilă de legea penală? Cum ne poate ajuta într-o astfel de situație un avocat cu experiență în recuperarea de debite? Exemple.

Read More

COVID-19 – Accesarea de credite de către antreprenorii din sectorul IMM, aflați în dificultate economică

Ce opțiuni juridice au antreprenorii din sectorul HoReCa ce și-au înghețat afacerile pe perioada restricțiilor socio-economice impuse de către stat? Care dintre datoriile lor pot fi scutite/amânate la plată și care nu, precum și în ce condiții? Ce se va întâmpla cu datoriile scadente, după ridicarea stării de urgență? În ce condiții creditele acordate IMM-urilor se pot dovedi un ajutor? Dacă da, am nevoiem în vederea semnării unui astfel de contract, de un avocat cu experiență în contractele de credit?

Read More
1 2 3 15