Publicatii

0

Avocat insolventa Bucuresti

Statutul angajaților în cadrul procedurii de reorganizare judiciară a firmelor

Procedura de insolvență reprezintă o acțiune colectivă de recuperare a datoriilor certe, lichide și exigibile de la o societate care se află în imposibilitatea de a-și achita datoriile. Fiind o acțiune colectivă, procedura va proteja creditorii de caracterul aleatoriu și totodată inechitabil al executărilor silite individuale. Deschiderea procedurii de insolvență se poate solicita fie de către însăși societatea care nu își mai poate achita datoriile, fie de către creditorii față de care firma înregistrează respectivele debite. Angajații vor fi și ei considerați creditori, în măsura în care aceștia nu și-au încasat drepturile salariale integral de la angajator, putând, la rândul lor, în anumite condiții, să solicite insolventa companiei pentru care lucrează.

Atunci când se confruntă cu dificultăți financiare semnificative, iar împotriva lor se demarează o procedură de insolvență, multe companii sunt tentate sa își concedieze angajații, sperand că astfel vor reduce cheltuielile și reușind prin această acțiune să revitalizeze societatea. Această soluție are de foarte multe ori efectul contrar, punând în pericol chiar revenirea în sine a companiei. O astfel de strategie va periclita în primul rând, în mod considerabil, șansele de reușită ale unui eventual plan de reorganizare adoptat în cadrul procedurii de insolvență.

În această situație, în care se dorește însănătoșirea firmei și reintroducerea acesteia în circuitul economic prin adoptarea și derularea unui plan de reorganizare, cea mai bună variantă ce poate fi adoptată va fi efectuarea unei analize amanunțite de către administratorul judiciar împreună cu reprezentanții legali ai societății a cărei procedură de insolvență urmează să se deschidă, în urma căreia se va decide menținerea sau desfacerea contractelor de muncă ale angajaților, ținând cont de tipul de activitate prestată și de costurile aferente fiecărui post. Așadar, orice angajator va trebui sa analizeze strategia pe care urmează să o abordeze atunci când vizează redresarea societății, concedierile urmând a fi făcute în măsura în care există motive întemeiate legate de rentabilitate.

Din pacate, este estimat că maxim 3% din societățile care se află în insolvență propun și derulează un plan de reorganizare eficient, în restul situațiilor concedierea angajaților devenind în mod automat un element component al procedurii de lichidare judiciară.

Din punct de vedere legal, în cadrul procedurii de insolvență nu sunt prevăzute interdicții în ceea ce privește concedierea angajaților. În plus, legea insolvenței dă dreptul administratorilor judiciari să concedieze angajații mai rapid, fără să țină cont de prevederile Codului Muncii în ceea ce privește concedierile colective. Din acest punct de vedere, în general se apreciază faptul că nu există riscuri majore de ordin legal pentru angajatorul aflat în insolvență în momentul în care decide să își  concedieze salariații. De principiu, singurele riscuri pe care și le va asuma societatea în această situație vor fi cele legate de desfășurarea activității, în condițiile în care nu va avea suficienți angajați pentru   a-și continua activitatea sau salariații rămași nu vor fi suficient de pregătiți profesional pentru activitatea pe care o desfășoară, fapt ce ar putea periclita implementarea planului de reorganizare al societății.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *