Publications

0

Drepturile angajatului în cadrul raporturilor de muncă cu angajatorul (II)

În cadrul prezentului articol vom continua prezentarea drepturilor angajatului în cadrul raporturilor de muncă cu angajatorul.

Astfel, vom prezenta drepturile angajatului cu ocazia încetării contractului de muncă, în mod special cu ocazia demisiei și a concedierii, precum și posibilitatea angajatului de a solicita instanțelor de judecată atragerea răspunderii judiciare a angajatorului.

Read More
0

Modificări și apariții legislative aprilie-mai 2018

Vă informăm asupra modificărilor legislative ce au avut loc în luna aprilie/mai 2018 și care prezintă importanță pentru angajatori, respectiv intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Codului Muncii și Legea nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Read More
0

Drepturile angajatorului în cadrul contractelor de muncă încheiate cu angajații

În cadrul relațiilor de muncă, angajatorul are anumite drepturi și prerogative în raport cu angajații săi, aspecte pe care le vom detalia în prezentul articol, începând cu situațiile în care poate interveni suspendarea și/sau întreruperea contractului individual de muncă și continuând cu procedura sancționării și implicit sancțiunile ce pot fi aplicate angajatului, consecințele nerespectării de către angajat a perioadei de preaviz în cazul demisiei, motivele refuzului acordării concediului medical, precum și săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere de către angajat.

Read More
0

Concurenta neloiala

În domeniul afacerilor, unul dintre principiile fundamentale ce trebuie respectate de către societățile comerciale este reprezentat de principiul concurenței loiale, ce este definit ca fiind acea situație de rivalitate de piață, în care fiecare întreprindere încearcă să obțină simultan vânzări, profit și/sau cotă de piață, oferind cea mai bună combinație practică de prețuri, calitate și servicii conexe, cu respectarea uzanțelor cinstite și a principiului general al bunei-credințe.

Read More
0

Modificări și apariții legislative

1.Microîntreprinderile vor avea posibilitatea trecerii la impozitul pe profit, prin opțiune

Conform prevederilor O.U.G. nr. 25/2018, a fost reintrodusă, prin lege, posibilitatea microîntreprinderilor de a opta pentru aplicarea regimului impozitării pe profit, însă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor două condiții: un capital social de cel puțin 45.000 lei și minim 2 salariați.

Read More
0

General Data Protection Regulation – Regulamentul European nr. 679/27.04.2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

În cursul acestui an în România urmează să intre în vigoare Regulamentul Parlamentului European nr. 679/27.04.2016, un regulament european ce va avea un impact major asupra domeniului protecției datelor cu caracter personal și a liberei circulații a acestor date. Acest regulament este un act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, având aplicabilitate directă în statele membre, fără a fi necesar ca autoritățile statale să facă vreo transpunere sau să adopte norme pentru punerea în aplicare a Regulamentului. În acest context, Regulamentul va fi aplicabil în Romania începând cu data de 25 mai 2018.

Read More
0

Avocat contestatii ANAF

Procedura de contestare a actelor administrativ-fiscale emise de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Conform dispozițiilor Noului Cod de Procedură Fiscală, orice persoană care se consideră lezată în drepturile sale printr-un act administrativ-fiscal, emis de către o autoritate din cadrul A.N.A.F., are dreptul de a contesta respectivul act.

Read More
1 2 3 6