Category Archives: Articole de interes general

0

Avocat dreptul muncii

Considerații generale asupra raporturilor juridice de muncă

Dreptul muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice aplicabile în relațiile de muncă individuale și colective care se nasc între angajatori si salariați cu ocazia prestării muncii. Prestarea muncii se realizează pe baza unor raporturi sociale, acestea fiind reglementate de norme juridice, devenind astfel raporturi juridice de muncă.

Read More
0

Avocat recuperare imprumut Bucuresti

Aspecte generale privind recuperarea creanțelor persoanelor fizice și juridice

Societatea noastră de avocatură pune la dispoziția firmelor și persoanelor fizice servicii legale si consultanță utilă în recuperarea creanțelor comerciale sau a celor civile. Puteți apela la aceste servicii în situația în care, ca persoană juridică, aveți facturi fiscale scadente neachitate de către clienți, respectiv debitori care nu își achită datoriile, aveti un instrument de plată (bilet la ordin sau filă CEC) refuzat de plată sau aveți un contract care nu a fost respectat.

Read More
0

Contestatie la executare

Aspecte procedurale privind contestația la executare 

Contestația la executare reprezintă mijlocul procedural prin care se poate obține desființarea măsurilor ilegale de executare silită. Prin aceasta, se creează posibilitatea de a formula contestație împotriva executării silite în ansamblu și împotriva oricărui act de executare în sine, contestație ce poate fi înregistrată de către persoana interesată sau vătămată prin executare.

Read More
0

Recuperare debite Bucuresti

Aspecte procedurale privind executarea silită în materie comercială

În situația în care societatea creditoare a obținut în instanță o hotărâre judecătorească ce constituie titlu executoriu împotriva unui debitor, iar acesta nu achită suma înscrisă în respectivul titlu în termenul legal menționat în hotărâre, se poate trece la ultima fază a procesului civil, respectiv executarea silită a debitorului. Această procedură poate fi demarată și în baza unui titlu executoriu obținut de către creditor prin alte modalități decât prin intermediul procedurilor judiciare.

Read More
0

Avocat drept comercial Bucuresti

Contestarea raportului de inspecție fiscală și a deciziei de impunere în cazul controlului fiscal 

Emiterea raportului de inspecție fiscală de către echipa de inspecție

Inspecția fiscală se finalizează prin întocmirea raportului de inspecție fiscală ce va prezenta în scris constatările inspecției fiscale din punct de vedere faptic și legal. Pe baza raportului de inspecție fiscală, organul fiscal va emite decizia de impunere, în cazul în care se constată diferențe în plus sau în minus față de creanța fiscală existentă la momentul începerii inspecției fiscale. Dacă baza de impozitare nu se modifică, se emite o decizie privind nemodificarea bazei de impunere.

Read More
0

Avocat drept comercial Bucuresti

Evitarea clienților problematici pentru afacerea dumneavoastră (I)

 Întotdeauna când intenționați demararea unei relații comerciale cu un anumit client, este foarte indicat să vă luați cât mai multe măsuri de siguranță privind evitarea unor situații neplăcute ce pot apărea pe parcursul derulării acestei colaborări. Venind în sprijinul furnizorilor de bunuri și servicii, vă prezentăm mai jos câteva sfaturi utile ce vă pot ajuta în acest sens. 

Read More
0

Avocat litigii comerciale Bucuresti

Clauza de reziliere a contractelor comerciale. Soluționarea litigiilor. 

Rezilierea contractului comercial dintre părți

Părțile contractante trebuie să  reglementeze, înainte de a începe orice fel de relații de colaborare, modul în care aceste raporturi vor înceta, și, mai ales, să anticipeze faptul că s-ar putea întâmpla ca cealaltă parte să nu își execute, în mod culpabil, obligațiile asumate și astfel va deveni dezirabilă încetarea contractului înainte de termen, respectiv rezoluțiunea/rezilierea acestuia.

Read More
0

Avocat drept fiscal Bucuresti

Aspecte procedurale privind înființarea societăților comerciale 

  1. 1. Acte necesare pentru înregistrarea în Registrul Comerțului a SRL, SNC, SCA, SA:
  • dovada verificării disponibilității și rezervării denumirii viitoarei societăţi;
  • actul constitutiv al societății;
  • declarația pe proprie răspundere a fondatorului/administratorului/cenzorului privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru a deține această calitate;
Read More
0

Avocat online Bucuresti

Competențele, obligațiile și limitele profesiei de avocat

Profesia de avocat este liberă şi independentă, având funcţionare şi organizare autonome, în condiţiile prevăzute de lege şi statutul profesiei de avocat. Această profesie poate fi exercitată în mod direct, nemijlocit și neîngrădit doar de către avocaţii cu deplin drept de liberă practică.

Read More
0

Cabinet de avocatura

Alegerea celui mai potrivit avocat în funcție de necesitățile juridice ale clientului (IV)

Cum alegeți cel mai bun avocat pentru nevoile dumneavoastră? Serviciile juridice sunt ca orice alt produs: consumatorul efectuează cercetări mai mult sau mai puțin aprofundate asupra produsului înainte de a lua o decizie în cunostință de cauză. În urma mai multor întâlniri cu avocați având experiență în domeniul care vă interesează în mod direct, trebuie să îi analizați cu atenție pe fiecare dintre aceștia. Iată mai jos câteva dintre cele mai eficiente modalități de a alege cel mai bun avocat pentru nevoile dumneavoastră legale.

Read More
1 2 3 4