Publicatii

COVID 19 – O.U.G din 21.03.2020, anularea penalităților și majorărilor aferente creanțelor bugetare născute dupa 21.03.2020

ANAF anulează toate dobânzile și penalitățile de întârziere datorate de către antreprenori ori persoanele fizice pentru obligațiile de plată ce vor deveni restante începând cu data de 21.03.2020, conform ordonanței de urgență a Guvernului publicată în aceeași zi.

Astfel, indiferent de momentul, ulterior datei de 21.03.2020, la care obligația de plată a unui antreprenor ori persoană fizică va deveni scadentă, aceasta nu va mai suporta niciun fel de dobândă ori penalitate cu privire la achitarea sa cu întârziere, cu condiția ca achitarea să se producă în maxim 30 de zile ulterior încetării stării de urgență națională.

Totodată, toate măsurile de executare silită privind poprirea creanțelor bugetare datorate de către antreprenori ori persoanele fizice și neachitate la scadență vor înceta, cu excepția celor provenite din hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Aceleași măsuri de suspendare a executării silite împotriva firmelor sau persoanelor fizice, cu privire la veniturile ori disponibilitățile bănești ale acestora, se vor aplica și de către instituțiile de credit ori terții popriți, fără nicio altă formalitate prealabilă necesară din partea organelor fiscale.

În toate situațiile, măsurile instituite își vor încete efectele de drept în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.