Publicatii

COVID 19 – O.U.G din 21.03.2020, facilități financiare acordate IMM-urilor și profesiilor liberale pe durata stării de urgență

IMM-urile, precum și notarii publici, avocații și executorii judecătorești care-și vor întrerupe activitatea total sau parțial din cauza actualei crize econonomice generată de epidemia de COVID-19 vor beneficia de amânare la plata utilităților (electricitate, gaze, apă, telefonie, internet), dar și a chiriei pentru sediul social sau punctele de lucru. De aceleași măsuri vor beneficia și cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane, precum și Federațiile Sportive Naționale și Cluburile Sportive care dețin Certificat de Identitate Sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID 19.

Măsura, intrată în vigoare sâmbătă, 21.03.2020, prin publicarea în Monitorul Oficial a ordonanței de urgență a guvernului, se aplică pe durata întregii stări de urgență decretată la nivel național, are în vedere sprijinirea tuturor întreprinderilor mici și mijlocii, dar și a altor categorii profesionale care îndeplinesc servicii de interes public, a căror activitate va înceta total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, și care vor deține Certificat de situație de urgență emis de către de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Pentru contractele încheiate cu autoritățile publice, nu va fi aplicată, pe toată durata stării de urgență, nicio penalitate ocazionată de întârzierea la plată a acestora

Pentru celelalte contracte încheiate de către IMM-uri sau categoriile profesionale mai sus menționate, altele decât cele pentru serviciile amintite anterior, poate fi invocată forța majoră cu privire la imposibilitatea onorării acestora, însă doar după ce antreprenorul în dificultate va face dovada încercării anterioare de renegociere a contractului pentru adaptarea clauzelor acestora, cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

”Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.”