Publicatii

COVID 19 – O.U.G din 21.03.2020, sancțiuni pentru colaboratorii și personalul angajat din cadrul profesiilor ce prestează servicii de interes public

Guvernul ia măsuri privind obligativitatea continuării activității profesiilor juridice ce îndeplinesc servicii de interes public, precum notarii publici, avocații și executorii judecătorești.

Astfel, prin ordonanța de urgență adoptată sâmbătă, 21.03.2020, guvernul a dispus ca, pe perioada instituirii stării de urgență, membrii profesiilor de notar public, avocat și executor judecătoresc să-și continue activitatea, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară şi a celorlalte măsuri de protecție şi

prevenție stabilite de autoritățile competente. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

Totodată, salariații formelor de exercitare a profesiilor mai sus aminitite, ce vor refuza să-și îndeplinească sarcinile de serviciu asumate conform contractului individual de muncă, periclitând astfel buna desfășurare a activității ori continuarea însăși a activității entităților enumerate nu vor avea acces la la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate de la bugetul de stat pe durata stării de urgență.