Publicatii

COVID 19 – O.U.G din 21.03.2020, prelungirea termenului de restructurare bugetară a firmelor, prevăzut în O.G. 6/2019

Guvernul prelungește, prin ordonanța de urgență publicată în Monitorul Oficial sâmbătă, 21.03.2020, până la data de 30.10.2020 oportunitatea agenților economici de a beneficia de posibilitatea restructurării bugetare prevăzută  de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, conform art. 22, alin. 2 din ordonanță: „(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la 30 octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii.”

Astfel, articolul 3 al ordonanței se va modifica și va avea următorul cuprins: „(1) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august – 31octombrie 2019, precum și în perioada 1 februarie – 31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.”

Importanța acestei măsuri este consemnată inclusiv în expunerea de motive a ordonanței, respectiv : ”Ținând cont de faptul că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare prevede termene pentru plata impozitului pe clădiri și teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru a evita aglomerările de la sediile organelor fiscale locale care pot genera răspândirea Covid-19, este necesară prorogarea termenului de plată până data de 30 iunie 2020”.