Publicatii

0

Modificări și apariții legislative

1. Plafonul de scutire de TVA va fi majorat de la 220.000 lei la 300.000 lei

Cuantumul plafonului de la care societățile comerciale au obligația de înregistrare în vederea plății taxei pe valoarea adăugată (TVA), urmează a fi majorat de la 220.000 lei ( echivalentul a 65.000 de euro),  la cuantumul de 300.000 de lei (echivalentul a 88.500 de euro). Menționăm faptul că acest cuantum al plafonului de scutire TVA se raportează la cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, a persoanelor juridice.

Această modificare legislativă va opera în baza unui proiect de lege privind modificarea Codului Fiscal, iar pentru intrarea sa în vigoare mai sunt necesare parcurgerea a două etape: promulgarea, de către președintele României, prin decret prezidențial și, ulterior, publicarea în Monitorul Oficial.

Astfel, având în vedere aspectele legale menționate anterior, obligația de plată TVA se va aplica astfel:

 • persoanele juridice înființate până la sfârșitul anului 2017, a căror cifră de afaceri va depăși plafonul de 220.000 lei în perioada 1 ianuarie 2018 -1 a lunii următoare celei în care proiectul de lege în discuție va intra în vigoare,  vor avea obligația de înregistrare în vederea plații TVA;
 • persoanele juridice înființate până la sfârșitul anului 2017, a căror cifră de afaceri nu va depăși plafonul de 220.000 lei în perioada  1 ianuarie 2018 -1 a lunii următoare celei în care proiectul de lege în discuție va intra în vigoare, ci vor depăși noul plafon de 300.000 lei până la sfârșitul anului 2018, vor avea obligația de înregistrare în vederea plații TVA;
 • persoanele juridice înființate în perioada 1 ianuarie 2018 -1 a lunii următoare celei în care proiectul de lege în discuție va intra în vigoare, a căror cifră de afaceri va depăși plafonul de 220.000 lei în această perioadă, vor avea obligația de înregistrare în vederea plății TVA;
 • persoanele juridice înființate în perioada 1 ianuarie 2018 -1 a lunii următoare celei în care proiectul de lege în discuție va intra în vigoare, a căror cifră de afaceri va depăși noul plafon de 300.000 lei până la sfârșitul anului 2018, vor avea obligația de înregistrare în vederea plații TVA;
 • persoanele juridice înființate începând cu data de 1 a lunii celei în care proiectul de lege va intra în vigoare, a căror cifră de afaceri va depăși plafonul 300.000 lei până la finele anului 2018, vor avea obligația de a cere înregistrarea în scopuri de TVA.

De asemenea, societățile comerciale ce nu vor depăși noul plafon de 300.000 lei și sunt înregistrațe pentru plata TVA, au posibilitatea de a rămâne înregistrați în scopuri de TVA, neexistând o obligație de renunțare în acest sens.

Menționăm, din nou, faptul că acest proiect de lege nu a intrat în vigoare până în prezent întrucât mai este necesară promulgarea sa prin decret prezidențial și publicarea în Monitorul Oficial.

2. Contractul de telemuncă

Conform unui proiect de lege ce urmează a intra în vigoare după promulgarea sa prin decret prezidențial, de președintele României, și publicarea în Monitorul Oficial, un nou contract de muncă va intra în vigoare în România, respectiv contractul de telemuncă.

Contractul de telemuncă este definit ca fiind „forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Angajatorii care doresc încheierea unui astfel de contract de muncă, trebuie să aibă în vedere faptul că contractul de telemuncă trebuie să cuprindă anumite clauze legale specifice, pe lângă celelalte clauze obligatorii ale contractului individual de muncă, respectiv următoarele:

 • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă, având în vedere faptul că salariatul trebuie să își dea acordul în sensul desfășurării muncii sale în regim de telemuncă (salariatul își va da acordul prin semnarea contractului individual de muncă sau prin semnarea unui act adițional la contractul de muncă, în situația în care deja există un contract de muncă încheiat);
 • perioada în care salariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator, în cazul în care s-a stabilit că activitatea se va desfășura și într-un astfel de loc;
 • locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de salariat (este interzis salariaților angajați cu normă parțială să desfășoare ore suplimentare), cu mențiunea că programul de muncă va fi stabilit de comun acord de către angajator și angajat;
 • responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • obligaţia angajatorului de a asigura echipamentele necesare desfășurării activității, precum și instalarea, verificarea, întreținerea și transportul acestor echipamente la locul desfăşurării activităţii de telemuncă;
 • obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă şi regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 • măsurile luate de către angajator în vederea evitării izolării salariatului de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
 • condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente desfășurării activităţii în regim de telemuncă.

Aceste clauze speciale, menționate mai sus, trebuie respectate și prevăzute expres în cadrul contractului de telemuncă, de către angajatori, sub sancțiunea suportării următoarelor amenzi:

 • nespecificarea în cadrul contractului de muncă a faptului că salariatul desfășoară activități de telemuncă, va fi sancționată cu o amendă de 10.000 lei pentru fiecare contract de muncă care nu specifică acest aspect;
 • nestipularea celorlalte clauze legale specifice contractului de telemuncă, menționate mai sus, va fi sancționată cu amenzi în cuantum de 5.000 lei.

Menționăm că modalitatea de modificare și încheiere a contractului de muncă rămâne cea reglementată de dispozițiile Codului muncii.

3. Deținătorii de domenii “.ro” au obligația de a achita o taxă anuală de mentenanță a acestora

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică București (ICI) a instituit o taxă anuală de înregistrare și mentenanță a domeniilor „.ro” pentru site-uri, ce va trebui plătită, începând cu data de 1 martie 2018, de către deținătorii unor astfel de domenii de internet.

Cuantumul taxei de mentenanță diferă în funcție de registrul care le administrează domeniile de internet, astfel:

 • în cazul domeniilor „.ro” administrate de registrul RoTLD, taxa de mentenanță va fi de 6 euro/an+TVA;
 • în cazul domeniilor „.ro” administrate de ICI Registrar, taxa de mentenanță va fi de 12 euro/an+TVA.

Perioada de timp pentru care va putea fi achitată această taxă de mentenanță este de minim 1 an și cel mult 10 ani.

Data de la care deținătorii domeniilor „.ro” își vor pierde dreptul de proprietate asupra acestor domenii, se calculează ținând cont de perioada de înregistrare pe care o acoperea vechea taxă de înregistrare, respectiv 5 ani de zile, cu precizarea că domeniile înregistrate anterior lunii martie 2013, vor primi o perioadă de grație de minim 3 luni, astfel încât primele domenii „.ro” vor expira începând cu 01.06.2018.

Sancțiunea în cazul neachitării taxei de mentenanță, în termen de 90 de zile de la scadență, va fi ștergerea respectivului domeniu din baza de date și posibilitatea cumpărării acestuia de către alt terț.

Pentru verificarea datei de expirare a domeniilor de internet, puteți accesa următoarea aplicație (introducând doar numele domeniului): https://rotld.ro/expiration-date-simulator/?lang=ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *