Publicatii

COVID-19 – Măsuri economice adoptate în vederea sprijinirii antreprenorilor pe timpul și ulterior incetării stării de urgență

Care sunt instituțiile statului la care antreprenorii aflați în dificultate economică pot apela în vederea obținerii de ajutor financiar necesar redresării afacerii, în contextul în care măsurile de sprijin economic prevăzute pe perioada existenței stării de urgență nu mai există? Proceduri legale de solicitare a sprijinului financiar/altor măsuri de susținere economică (ex. scutiri de taxe, impozite, acordarea anumitor facilități, etc). Avocatul specializat în relația cu ANAF reprezintă o soluție?

În contextul crizei socio-economice provocate de epidemia de COVID – 19, guvernul a adoptat o serie de măsuri ce vin în sprijinul antreprenorilor români în vederea susținerii acestora pe perioada stării de urgență instituite la nivelul României, însă și ulterior încetării stării de urgență.

Astfel, recent, Ministerul Finanțelor Publice a adoptat o ordonanță de urgență referitoare la amnistia fiscală ce va fi acordată persoanele juridice privind anularea dobânzilor, penalităților și altor accesorii datorate de către societăți, însă doar cu respectarea unor condiții de către contribuabili, și anume: achitarea integrală a debitelor principale restante la data de 31 martie 2020 sau al căror termen limită de plată este cuprins între perioada 1 aprilie 2020 și 15 decembrie 2020, depunerea tuturor declarațiilor fiscale și înregistrarea la organul fiscal competent a unei cereri de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020.

De asemenea, poate fi formulată o cerere de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale către organul fiscal competent, având în vedere procedura prevăzută de art. 184 – art. 209 din Noul Cod de procedură fiscală, atașând documente relevante prin care contribuabilul probează dificultatea economică în care societatea se află, respectiv lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară redusă de plată a societății pe perioada eșalonării la plată. Oricare dintre aceste acțiuni pot fi realizate prin intermediul unui avocat specializat în relația cu ANAF, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În același timp, Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutorare a României în valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR), ce vizează susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, la data de 17.04.2020 a fost inițiată platforma https://www.imminvest.ro/ ce permite întreprinderilor mici și mijlocii să se înscrie în programul guvernamental IMM INVEST ROMÂNIA în vederea accesării unor finanțări pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și în contul statului roman, prin Ministerul Finanțelor Publice. Toate demersurile pentru accesarea programului IMM INVEST ROMÂNIA se vor efectua online prin accesarea portalul https://www.imminvest.ro/ și prin completarea online a datelelor de identificare și solicitarea creditelor, urmând ca instituția de credit să analizeze ulterior cererea de finanțare.

Referitor la șomajul tehnic acordat pe perioada stării de urgență, trebuie amintit faptul că Guvernul României și-a exprimat intenția privind extinderea perioadei de acordare a şomajului tehnic dincolo de data încetării stării de urgenţă, cu mențiunea că încă nu a fost adoptată nicio măsură în acest sens până în prezent.