Publicatii

COVID-19 – Negocierea contractelor de credit de către antreprenorii aflati in dificultate economica. Alternative si proceduri

Procedura de negociere de către antreprenori a contractelor de credit în contextul ridicării stării de urgență. Ce drepturi au aceștia în raport cu instituțiile de credit în contextul actualei crize economice? Care sunt alternativele în situația unei negocieri reușite și cele din situația unui eșec al negocierii? Scurte precizări privind efectele punerii în executare a contractului de credit ori efectele deschiderii procedurii de insolvență.

În contextul actual generat de pandemia de COVID-19, tot mai mulți antreprenori se tem de mecanismul de derulare a contractelor de credit în perioada imediat următoare, în condiţiile în care economia nu dă semne de revenire rapidă, situație în care mulți dintre aceștia se vor afla în imposibilitatea de a-și duce la îndeplinire obligațiile contractuale asumate către creditor.

Deși au fost adoptate de către executiv anumite măsuri privind combaterea efectelor negative care influenţează situaţia economică a unor anumite categorii de debitori, printre care și suspendarea ratelor la contractele de credit pe o perioadă de cel mult nouă luni, este posibil ca acestea să nu fie suficiente pentru ca antreprenorii să poată supraviețui pe piața economică.

În această situație, este recomandat ca antreprenorii care întâmpină probleme la plata ratelor bancare să opteze pentru o adaptare a contractului de credit, aceasta putând fi realizată cu banca sau IFN-ul în cauză prin intermediul unei corespondențe constând în notificări/cereri/ scrisori oficiale. Acest lucru poate fi efectuat fie individual, de către antreprenor, fie prin intermediul unui avocat specializat în contracte de credit. În plus față de cele anterior amintite, în contextul actual generat de pandemia de COVID-19 instituțiile bancare însele au anunțat, ca măsură de sprijin suplimentară acordată IMM-urilor, faptul că, în situația unei afectări economice semnificative în această perioadă a acestor companii, suspendarea ratelor nefiind suficient de acoperitoare din punct de vedere financiar, se va lua legătura cu reprezentații antreprenorilor în cauză, pentru a identifica cele mai potrivite soluții, în funcție de fiecare caz în parte.

Deși, ca regulă, contractele de credit conțin clauze prestabilite, menite să limiteze efectele forței majore, precum și cele ale cazului fortuit, aceasta presupunând așadar asumarea de către împrumutați a riscului de schimbare a împrejurărilor (impreviziune), este important și necesar să se încerce o negociere a acestor contracte. Gradul de negociere a clauzelor contractuale în cazul unui credit contractat de către IMM-uri diferă de la caz la caz, în funcție de caracterul și profilul clientului, solicitarea de finanțare, precum și în funcție de soluția de creditare propusă de către bancă. Tocmai de aceea, atât în faza de semnare a contractului de credit inițial, dar și în cea a tratării unei eventuale situații de impreviziune, este recomandat să avem alături un avocat cu experiență în contracte de credit, fapt ce ne va proteja în mod optim interesele financiare pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Astfel, în urma negocierilor purtate cu instituțiile de creditare, va fi posibilă reducerea unor dobânzi, comisioane sau chiar o negociere a garanțiilor aduse ori a termenelor de rambursare. În acest sens, menționăm faptul că rezultatul negocierii poate fi unul pozitiv,         concretizându-se într-o adaptare a contractului de credit, ori poate fi negativ, neputându-se ajunge la o soluție de comun acord. În situația în care nu se reușește o negociere a contractului pe cale amiabilă, antreprenorii au la îndemână posibilitatea introducerii unei acțiuni în instanță pentru adaptarea contractului de credit, invocând remediul contractual al impreviziunii, în această situație reprezentarea și asistarea juridică din partea unui avocat specializat în contracte de credit fiind absolut necesară. Chiar și într-o astfel de situație, pentru a invoca impreviziunea este necesară îndeplinirea unor condiții expres prevăzute de lege, precum:

  • Executarea contractului să fi devenit excesiv de oneroasă, datorită unei schimbări excepționale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației;
  • Schimbarea împrejurărilor să fi intervenit după încheierea contractului de credit;
  • Schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea obligaţiei nu au fost şi nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului de credit;
  • Partea aflată în dificultate să nu-şi fi asumat suportarea riscul schimbării împrejurărilor şi nici să nu se poată în mod rezonabil considera că şi-ar fi asumat acest risc;
  • Debitorul a încercat, într-un termen rezonabil și cu bună-credință, negocierea adaptării rezonabile a contractului.

În consecință, având în vedere aceste prevederi, se presupune faptul că instituțiile de credit ar trebui să fie deschise în această perioadă către o negociere cu antreprenorii în ceea ce priveşte adaptarea contractelor, soluția negocierii fiind disponibilă tuturor celor care au probleme obiective în plata ratelor sau au diferite nemulţumiri în relaţia cu banca sau IFN-ul.

Deschiderea acestor instituții către ideea de negociere a contractelor de credit în contextul actual este justificată de faptul că situația prezentă afectează pe termen lung activitatea economică, cu posibilitatea apariției stării de incapacitate de plată. În acest caz, dacă nu se vor adopta măsuri generale de sprijinire a antreprenorilor, măsurile dispuse de către stat în domeniul bancar se vor putea dovedi a fi insuficiente, fapt ce va determina o punere în executare silită a contractelor de credit, precum și o foarte probabilă apariție a stării de insolvență a debitorilor acestora.