Publicatii

COVID-19 – Verificarea partenerilor în relațiile de afaceri. Tot ce trebuie să știm când dorim încheierea unei colaborări

Verificarea partenerilor de afaceri, un aspect foarte important ce trebuie avut în vedere în relațiile comerciale. Cum putem verifica bonitatea și buna-credință a comercianților cu care intenționăm să începem o relație de afaceri? Ce aspecte importante trebuie avute în vedere în mod special? De ce este necesară și verificarea periodică a partenerilor cu care avem deja o relație comercială stabilă? Care este rolul avocatului de drept comercial în toată această ecuație?

Încheierea unui parteneriat de afaceri în condiții de siguranță presupune, înainte de toate, o analiza amănunțită a factorilor care influențează modul de dezvoltare a acestuia în viitor. Prin urmare, pentru a evita eventuale pierderi financiare, este absolut necesară verificarea partenerului contractual înainte de agreerea înțelegerii, asumată prin semnarea unui contract comercial, pentru a evita astfel riscuri precum încheierea de contracte cu firme insolvabile, aflate în insolvență sau chiar radiate. De asemenea, trebuie verificat dacă persoana care se declară reprezentantul societății partenere are această calitate în mod real și totodată dacă are dreptul de a semna acte în numele acesteia, pentru a evita situația în care persoana cu care ne dorim în realitate încheierea contractului să nu aibă cunoștință de încheierea, în numele său, de către o altă persoană, a unei astfel colaborări comerciale cu o terță parte.

O evaluare juridică completă a partenerului de afaceri implică totodată cunoașterea de informații precum situația activității sale, buna-credință în desfășurarea raporturilor contractuale în care este sau a fost angajat, ori dacă este rău platnic. În acest sens, este utilă verificarea privind existența unor litigii în instanță în care acesta apare în calitate de pârât, dacă există formulate împotriva sa cereri de deschidere a procedurii insolvenței sau dacă are calitatea de debitor         într-o procedură de insolvență aflată în derulare, ori dacă patrimoniul său face obiectul unei proceduri de executare silită sau unor măsuri asigurătorii. De asemenea, în urma unor verificări efectuate la Registrului Comerțului pot fi identificate informații esențiale precum existența sau inexistența unei societăți, dacă o anumită societate a existat, dar a fost ulterior radiată din Registrul Comerțului, precum și informații suplimentare privind asociații și administratorii acesteia, capitalul social, sediul social, domeniul de activitate, etc. Toate demersurile mai sus enumerate, date fiind volumul, natura și diversitatea lor, precum și, în unele situații, complexitatea interpretării informațiilor obținute, este puternic recomandat a fi realizate prin asistența specializată a unui avocat de drept comercial.

În afară de aspectele de ordin juridic, verificarea partenerilor de afaceri trebuie să implice și o evaluare a bonității financiare. În acest sens, este important de știut dacă pe numele potențialului partener sunt înregistrate incidente de plăți ori dacă CEC-urile, biletele la ordin sau cambiile emise de către partener au acoperire. Mai mult decât atât, este recomandată o atenție sporită în ceea ce privește declararea ca inactivă din punct de vedere fiscal a societății cu care se intră în relații contractuale, o verificare prealabilă a acestei informații fiind absolut necesară, având în vedere consecințele fiscale ale acestei situații.

Menționăm faptul că pe perioada de inactivitate fiscală codul TVA este anulat din momentul comunicării deciziei de declarare ca inactivă a firmei, producându-se astfel două consecințe: (1) societatea va colecta TVA, dar nu va avea dreptul de deducere a taxei; (2) cheltuielile realizate în aceasta perioadă nu vor fi deductibile la plata impozitului pe profit.

Consecințele inactivității fiscale sunt dramatice nu numai pentru societatea declarată ca atare, ci si pentru societățile care intră în relații contractuale cu aceasta, întrucât societățile care  achiziționează bunuri sau servicii de la societatea declarată inactivă nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată, cu excepția achizițiilor realizate în cadrul procedurilor de executare silită sau în cadrul procedurii falimentului. Și în eventualitatea nefericită a apariției unor astfel de situații, consultanța juridică ce poate fi oferită de  către un avocat cu experiență în drept comercial se poate dovedi a fi foarte utilă.

Se poate observa astfel faptul că verificarea partenerilor de afaceri este o modalitate complexă, dar eficientă ce va permite oricărui antreprenor să fie conștient de riscurile la care se va putea supune în momentul contractării unui viitor parteneriat, această verificare, pentru o mai mare siguranță, putând fi efectuată de către un avocat cu experiență în astfel de situații, respectiv în drept comercial în general și în drept societar în particular, ale cărui demersuri juridice pot face obiectul unei analize amănunțite și de specialitate. Dacă, in urma informațiilor descoperite, se întrevede un potențial risc, antreprenorul, împreună cu avocatul, vor putea analiza dacă parteneriatul ar putea fi totuși profitabil, caz în care specialistul în domeniul juridic va putea recomanda introducerea în contract a anumitor clauze necesare sporirii gradului de siguranță a relației comerciale.

În final, este important de amintit faptul că nu trebuie neglijată nici verificarea periodică a partenerilor cu care avem deja o relație comercială stabilă, aceasta în scopul prevenirii riscurilor ce pot decurge din numeroasele situații ce pot apărea pe parcursul perioadei contractuale, situații ce pot afecta situația economică și patrimonială a partenerului contractual și, implicit, raporturile contractuale pe care le avem cu acesta.