Publicatii

COVID-19 – Șomajul tehnic în contextul măsurilor luate de guvern privind susținerea economică a antreprenorilor

Șomajul tehnic. Ce înseamnă, din punct de vedere juridic, și care sunt consecințele lui, atât pentru angajator, cât și pentru angajat? Cât timp poate dura șomajul tehnic? Cine suportă costurile cu șomajul tehnic? Care sunt măsurile adoptate de către Guvern în contextul actualei crize economice, privind includerea șomajului tehnic în pachetul de măsuri sprijinite financiar de către stat?

Prin noțiunea de „șomaj tehnic” înțelegem o suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activităţii acestuia, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii.

Astfel, conceptul de „șomaj tehnic” nu trebuie confundat cu instituţia şomajului, determinată de pierderea definitivă a locului de muncă.

Prin urmare, spre deosebire de instituția șomajului, șomajul tehnic presupune o întrerupere temporară a activității, fără a exista o încetare a raportului de muncă, astfel încât salariații vor sta la dispoziția angajatorului pentru a relua activitatea de îndată ce acest lucru este posibil, la încetarea motivelor care au determinat această măsură.

Pentru a fi incident șomajul tehnic, angajatorul trebuie să-şi reducă sau întrerupă activitatea temporar, din cauza dificultăţilor economice, a unor motive tehnologice sau structurale ca, de exemplu, înlocuirea utilajelor, modernizarea sau repararea lor, reorganizarea unor subunităţi (secţii, ateliere, etc.) ori a unor motive similare.

În contexul actual, epidemia de COVID-19 se circumscrie motivelor similare prevăzute de art. 52 alin. 1 lit. c din Codul Muncii, având un impact major asupra activității societăților.

În ceea ce privește durata șomajului tehnic, menționăm faptul că legislația actuală nu reglementează o durată maximă, astfel încât această măsură poate fi dispusă până în momentul remedierii situației care a cauzat întreruperea activității ori, în cel mai rău caz, până în momentul deschiderii procedurii de faliment.

Referitor la salarizarea angajaților, este important de precizat faptul că aceștia nu beneficiază de drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de muncă semnat cu angajatorul, ci de o indemnizaţie plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Astfel, în perioada de șomaj tehnic se suspendă plata salariului, prin salariu înțelegându-se salariul de bază, indemnizații, sporuri și adaosuri (inclusiv tichete de masă), însă salariații a căror activitate este întreruptă prin această măsură beneficiază de indemnizaţia mai sus amintită, plătită de către angajator.

În ceea ce privește plata contribuțiilor sociale, menționăm faptul că, pentru indemnizația plătită pe perioada în care salariații au contractele individuale de muncă suspendate pentru șomaj tehnic și nu prestează muncă, se calculează, rețin și virează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, cu excepția contribuţiei asigurătorii pentru muncă (asigurarea la fondul de șomaj).

Totodată, atragem atenția asupra faptului că neacordarea indemnizației de șomaj tehnic de 75% din salariul de bază, în cazul în care angajatorul își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă, se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, potrivit dispozițiilor art. 260 alin. 1 lit. k din Codul Muncii. În acest sens, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către inspectorii de muncă.

Cu toate acestea, deși plata indemnizației se realizează de către angajator din fondul de salarii, în contextul actualei crize economice, Guvernul României a procedat la adoptarea unor măsuri menite să sprijine financiar întreprinderile, una dintre măsurile adoptate fiind aceea de a sprijini cu bani din fondul de șomaj firmele afectate de criza actuală, care aleg să nu își concedieze angajații, ci doar să le suspende contractele și să îi mențină în șomaj tehnic. În acest sens, ajutorul guvernamental se ridică la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De această schemă financiară se bucură două categorii de firme, respectiv companiile care au fost afectate în mod direct de măsurile restrictive dispuse de către autorități (hoteluri, cafenele, restaurante, instituții de spectacole, etc.) și care dețin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, precum și companiile ce au fost afectate în mod indirect de consecințele COVID-19.

Astfel, în ceea ce privește cea de a doua categorie, respectiv companiile care și-au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor, acestea pot beneficia de plata indemnizaţiei menționate anterior pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 30/2020. În acest sens, plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii trebuie să transmită, în format electronic, către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Totodată, precizăm faptul că documentele menționate anterior se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei aferentă lunii anterioare, iar plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se realizează în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.