Category Archives: Noutăți Legislative

Modificări și apariții legislative aprilie-mai 2018

Vă informăm asupra modificărilor legislative ce au avut loc în luna aprilie/mai 2018 și care prezintă importanță pentru angajatori, respectiv intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Codului Muncii și Legea nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Read More

Modificări și apariții legislative

1.Microîntreprinderile vor avea posibilitatea trecerii la impozitul pe profit, prin opțiune

Conform prevederilor O.U.G. nr. 25/2018, a fost reintrodusă, prin lege, posibilitatea microîntreprinderilor de a opta pentru aplicarea regimului impozitării pe profit, însă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor două condiții: un capital social de cel puțin 45.000 lei și minim 2 salariați.

Read More

General Data Protection Regulation – Regulamentul European nr. 679/27.04.2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

În cursul acestui an în România urmează să intre în vigoare Regulamentul Parlamentului European nr. 679/27.04.2016, un regulament european ce va avea un impact major asupra domeniului protecției datelor cu caracter personal și a liberei circulații a acestor date. Acest regulament este un act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, având aplicabilitate directă în statele membre, fără a fi necesar ca autoritățile statale să facă vreo transpunere sau să adopte norme pentru punerea în aplicare a Regulamentului. În acest context, Regulamentul va fi aplicabil în Romania începând cu data de 25 mai 2018.

Read More

Modificări și apariții legislative

1. Plafonul de scutire de TVA va fi majorat de la 220.000 lei la 300.000 lei

Cuantumul plafonului de la care societățile comerciale au obligația de înregistrare în vederea plății taxei pe valoarea adăugată (TVA), urmează a fi majorat de la 220.000 lei ( echivalentul a 65.000 de euro),  la cuantumul de 300.000 de lei (echivalentul a 88.500 de euro). Menționăm faptul că acest cuantum al plafonului de scutire TVA se raportează la cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, a persoanelor juridice.

Read More

Modificări și apariții legislative

1. Legea prevenției nr. 270/22.12.2017 

Potrivit acestei Legi, în cazul în care societățile comerciale săvârsesc una/mai multe dintre faptele de natură contravențională ce intră sub incidența Legii prevenției, agenții constatori vor putea aplica doar sancțiunea avertismentului, însă de această măsură preventivă se poate beneficia o singură dată pentru fiecare faptă. Astfel, în cazul în care s-a savărșit din nou aceeași contravenție în termen de 3 ani de la data constatării savârșirii primei fapte, se vor aplica sancțiunile prevăzute de legea care le incriminează, altele decât sancțiunea avertismentului.

Read More

Modificări și apariții legislative

1. Modificări în cadrul raporturilor dintre angajatori și salariați

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 79/2017, începând cu 1 ianuarie 2018 angajatorii vor datora către stat o singură contribuție socială obligatorie denumită Contribuție asigurătorie pentru muncă , aceasta având o cotă de 2,25% și urmând a îngloba patru dintre actualele contribuții sociale, respectiv: contribuția la șomaj, contribuția pentru concedii medicale, contribuția pentru riscuri profesionale și contribuția pentru creanțe salariale. Iar angajații vor avea în sarcina lor două contribuții sociale obligatorii, respectiv contribuția la pensii pentru condiții normale de muncă și contribuția la sănătate.

Read More
1 2