Serviciile prestate de societatea noastră de avocaţi în beneficiul operatorilor economici, participanți în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică și de parteneriat public-privat (PPP) includ, fără a se limita la:

 • Consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice și a PPP;
 • Analiza documentației de atribuire și identificarea eventualelor încălcări ale legislației naționale sau comunitare;
 • Redactarea solicitărilor de clarificări;
 • Formularea contestațiilor și a plângerilor, în conformitate cu legislația achizițiilor publice și a PPP;
 • Asistență oferită de către biroul nostru de avocatură privind pregătirea documentelor de calificare;
 • Consultanță privind întocmirea ofertelor tehnice și financiare;
 • Redactarea de către societatea noastră de avocaţi a acordurilor de asociere și/sau subcontractare, precum și consultanță juridică privind negocierea, încheierea și executarea acestora;
 • Redactarea eventualelor obiecții privind forma contractelor de achiziție publică propuse în cadrul documentațiilor de atribuire;
 • Reprezentare și/sau asistență pe parcursul ședințelor de deschidere a ofertelor;
 • Consultanță privind modul de utilizare a mijloacelor electronice asociate procedurilor de achiziție publică;
 • Asistență și reprezentare în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor judecătorești din Bucureşti şi judeţele limitrofe, cu privire la eventualele contestații și plângeri formulate împotriva deciziilor autorității contractante;
 • Consultanță privind negocierea, încheierea și executarea contractelor de achiziție publică și de PPP.

Serviciile prestate de societatea noastră de avocaţi în favoarea autorităților contractante privind atribuirea contractelor de achiziție publică și de parteneriat public-privat (PPP) includ, dar fără a se limita la:

 • Consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice și a PPP;
 • Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică și PPP;
 • Redactarea și/sau revizuirea de către biroul nostru de avocatură a documentațiilor de atribuire, în conformitate cu legislația națională și cea comunitară;
 • Redactarea anunțurilor de intenție, de participare și a celor de atribuire;
 • Redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări înaintate de potențialii ofertanți;
 • Asistență pe parcursul ședințelor de deschidere a ofertelor;
 • Consultanță și asistență privind verificarea eligibilității ofertanților;
 • Redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;
 • Asistență și reprezentare în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor judecătorești, cu privire la eventualele contestații și plângeri formulate de către ofertanți;
 • Consultanță privind negocierea, încheierea și executarea contractelor de achiziție publică și de PPP.
+ Servicii operatori economici

Serviciile prestate de societatea noastră de avocaţi în beneficiul operatorilor economici, participanți în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică și de parteneriat public-privat (PPP) includ, fără a se limita la:

 • Consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice și a PPP;
 • Analiza documentației de atribuire și identificarea eventualelor încălcări ale legislației naționale sau comunitare;
 • Redactarea solicitărilor de clarificări;
 • Formularea contestațiilor și a plângerilor, în conformitate cu legislația achizițiilor publice și a PPP;
 • Asistență oferită de către biroul nostru de avocatură privind pregătirea documentelor de calificare;
 • Consultanță privind întocmirea ofertelor tehnice și financiare;
 • Redactarea de către societatea noastră de avocaţi a acordurilor de asociere și/sau subcontractare, precum și consultanță juridică privind negocierea, încheierea și executarea acestora;
 • Redactarea eventualelor obiecții privind forma contractelor de achiziție publică propuse în cadrul documentațiilor de atribuire;
 • Reprezentare și/sau asistență pe parcursul ședințelor de deschidere a ofertelor;
 • Consultanță privind modul de utilizare a mijloacelor electronice asociate procedurilor de achiziție publică;
 • Asistență și reprezentare în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor judecătorești din Bucureşti şi judeţele limitrofe, cu privire la eventualele contestații și plângeri formulate împotriva deciziilor autorității contractante;
 • Consultanță privind negocierea, încheierea și executarea contractelor de achiziție publică și de PPP.
+ Servicii autorități contractante

Serviciile prestate de societatea noastră de avocaţi în favoarea autorităților contractante privind atribuirea contractelor de achiziție publică și de parteneriat public-privat (PPP) includ, dar fără a se limita la:

 • Consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice și a PPP;
 • Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică și PPP;
 • Redactarea și/sau revizuirea de către biroul nostru de avocatură a documentațiilor de atribuire, în conformitate cu legislația națională și cea comunitară;
 • Redactarea anunțurilor de intenție, de participare și a celor de atribuire;
 • Redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări înaintate de potențialii ofertanți;
 • Asistență pe parcursul ședințelor de deschidere a ofertelor;
 • Consultanță și asistență privind verificarea eligibilității ofertanților;
 • Redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;
 • Asistență și reprezentare în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor judecătorești, cu privire la eventualele contestații și plângeri formulate de către ofertanți;
 • Consultanță privind negocierea, încheierea și executarea contractelor de achiziție publică și de PPP.