Plângerile contravenționale, după cum arată și denumirea, reprezintă demersul juridic de contestare a validității ori întinderii actului prin care un organ de control al statului a stabilit în sarcine unei persoane fizice sancțiuni ca urmare a săvârșirii de către aceasta din urmă a unei contravenții.

De cele mai multe ori, forma fizică a sancționării unei contravenții este reprezentată de procesul-verbal de constatare a contravenției, acesta putând fi emis doar de către o instituție abilitată în acest sens, prin intermediul unei persoane investită cu calitatea de a emite un astfel de act. În privința persoanelor fizice, acestea pot avea calitatea de persoană sancționată ca urmare a săvârșirii unei contravenții în situația în care sunt fie întreprinzători individuali, acționând ca persoane fizice autorizate sau profesioniști, caz în care contravențiile constatate se vor găsi în directă legătură cu nerespectarea preverilor legale privind condițiile de desfășurare a activității comerciale (profesionale), fie participanți la traficul rutier, caz în care contravențiile constatate vor fi legate de nerespectarea legislației privind circulația pe drumurile publice, fie simpli cetățeni, prin nerespectarea normelor de conviețuire socială prevăzute în mod expres în lege.

În oricare dintre aceste situații, plângerea contravențională este singura cale prin care, în cazul în care considerați că fapta pentru care ați fost sancționat nu este conformă realității, puteți contesta acest lucru, apărându-vă dreptul pe care legea vi-l conferă. Desigur, pentru a vă asigura șansele cele mai mari privind reușita acestuia demers, este recomandat să apelați la un profesionist al dreptului, în speță un avocat specializat în acest tip de procedură judiciară. Un avocat cu experiență va studia documentele pe care i le veți pune la dispoziție, putându-vă oferi o perspectivă destul de exactă asupra șanselor dumneavoastră vizavi de anularea, în totalitate sau în parte, a sancțiunilor consemnate în cuprinsul procesului-verbal de contravenție.

În anumite situații, sancțiunea pecuniară aplicată contravenientului poate fi însoțită și de una sau mai multe sancțiuni complementare, precum interzicerea derulării activității comerciale pe o anumită perioadă de timp, retragerea autorizației de funcționare pentru activitatea comercială desfășurată, obligativitatea remedierii situației ce a determinat aplicarea sancțiunilor, reținerea permisului de conducere sau a certificatului de înmatriculare al autovehiculului (în cazul contravențiilor rutiere), etc. În urma formulării și susținerii pe rolul instanței de judecată a unei plângeri contravenționale, instanța poate decide anularea în totalitate, pentru diverse motive, a sancțiunilor stabilite prin procesul-verbal de contravenție, anularea doar a unor dintre acestea, sau, după caz, diminuarea cuantumului acestora. Formularea unei plângeri contravenționale de către o persoană fizică, împotriva sancțiunilor dispuse printr-un proces-verbal de contravenție nu va putea avea niciodată ca rezultat creșterea acestora, indiferent de opinia judecătorului asupra situației de fapt supusă judecății sau a susținerilor părții adverse, în cel mai rău caz aceste sancțiuni rămânând la cuantumul stabilit inițial și prevăzut ca atare în cuprinsul procesului-verbal.

 

Printre serviiciile oferite de către avocații societății nostre în privința procedurilor de contestare a actelor constatatoare a contravențiilor, amintim, cu titlu de exemplu, dar fără a ne limita la:

  • Consultanță juridică cu privire la șansele de reușită privind introducerea unei acțiuni pe rolul instanței de judecată, având ca obiect plângere contravențională;
  • Reprezentare și asistare juridică în vederea formulării și înregistrării pe rolul instanței de judecată competente a unei cereri având ca obiect plângere contravențională,
  • Reprezentare și asistare juridică în cadrul dosarului de instanță, atât în faza procesuală de fond, cât și în cea de apel.