Încă din prima zi a activității sale, societatea noastră de avocaţi și-a propus să ofere clienților săi, persoane juridice și instituții publice din Bucureşti, doar servicii juridice de un real profesionalism, care să asigure acestora cea mai bună soluție pentru orice problemă de natură juridică.

Adoptarea acestei politici definitorii a determinat organizarea societății noastre de avocaţi și totodată specializarea individuală a avocaților noștri în diferite ramuri ale dreptului comercial, în funcție de natura problemelor juridice destinate soluționării. Astfel, fiecare dintre clienții noștri va beneficia de o opinie avizată aceasta fiind oferită de către un avocat având cunoștințe depline asupra unei ramuri distincte a dreptului afacerilor.

Procesul de continuă auto-perfecționare a avocaților noștri se desfășoară sub stricta supraveghere a avocatului coordonator, care urmărește în permanență ca aceștia să se afle întotdeauna la curent cu modificările apărute în cadrul legislației comerciale ori a normelor de punere în aplicare a acesteia.

În cadrul societății nostre de avocaţi, relația avocat-client se bazează pe încredere și respect reciproc, generate pe de-o parte de dorința fermă a clientului privind satisfacerea rapidă și avantajoasă a propriilor interese de natură economică și, pe de altă parte, de acțiunile prompte și eficiente ale avocaților noștri, ce conferă rezolvarea întocmai a acestor situații.

Cea mai bună soluție pentru orice problemă de natură juridică

Pe întreg parcursul desfășurării unui dosar încredințat spre soluționare societăţii noastre de avocaţi, clientul va fi înștiințat periodic cu privire la stadiul acestuia, al progreselor obținute, precum și referitor la acțiunile ce urmează a fi întreprinse în continuare, acesta putând oricând să discute personal cu avocatul căruia i-a fost încredinţat dosarul, la biroului nostru de avocatura din Bucureşti, Str. Aristide Pascal nr. 29 – 31, et. 3, sector 3.

În scopul eficientizării activităților juridice întreprinse și implicit a maximizării rezultatelor obținute, am dezvoltat excelente relații de colaborare cu alți profesioniști ai dreptului, din Bucureşti şi din ţară, precum executori judecătorești, practicieni în insolvență, notari publici, experți judiciari, traducători autorizați, etc.

Colaborarea dintre societatea noastră de avocaţi și fiecare dintre clienții săi se desfășoară exclusiv în baza unui contract de asistență juridică încheiat în forma și condițiile prevăzute de lege, și care conține atât clauze de ordin general, cât și clauze specifice, în funcție de particularitățile fiecărei spețe juridice.