Domeniul relațiilor de muncă a reprezentant întotdeauna puntea de legătură între dreptul comercial și cel civil, avocații noștri identificând întotdeauna cele mai eficiente soluții privind aplanarea diverselor diferende aferente relației angajator-angajat, precum și reducerea procedurilor birocratice asimilate acesteia.

Serviciile juridice în materia relaţiilor de muncă oferite de societatea noastră de avocaţi, includ, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la:

 • Negocierea, redactarea, modificarea şi executarea contractelor individuale şi/sau colective de muncă;
 • Implementarea, monitorizarea şi aplicarea normelor şi politicilor interne;
 • Acordarea de asistenţă juridică de către biroul nostru de avocatură în ceea ce priveşte procedura de concediere individuală sau colectivă şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare;
 • Acordarea de asistenţă juridică în ceea ce priveşte încetarea contractelor individuale de muncă, prin demisie sau cu acordul ambelor părţi;
 • Consultanţă pe probleme privind relaţiile de muncă ce se nasc în cadrul operaţiunilor ample de fuziune şi achiziţii, precum şi în cadrul proceselor de integrare post-achiziţie;
 • Redactarea de către societatea noastră de avocaţi a acordurilor de neconcurenţă şi de confidenţialitate;
 • Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în cauzele referitoare la conflictele de muncă;
 • Reprezentare şi asistare juridică faţa organelor de control şi administrative din Bucureşti şi judeţele limitrofe, competente în anchetarea de accidente de muncă având ca rezultat vătămarea corporală a unuia sau a mai multor angajaţi;
 • Reprezentare şi asistare juridică de către biroul nostru de avocatură în faţa organelor de control şi administrative din Bucureşti şi judeţele limitrofe, competente în constatarea de nereguli privind nerespectarea de către angajator a clauzelor Contractului individual de muncă sau a Contractului colectiv de muncă încheiat cu angajatorul.
+ În beneficiul angajatorului
 • Negocierea, redactarea, modificarea şi executarea contractelor individuale şi/sau colective de muncă;
 • Implementarea, monitorizarea şi aplicarea normelor şi politicilor interne;
 • Acordarea de asistenţă juridică de către biroul nostru de avocatură în ceea ce priveşte procedura de concediere individuală sau colectivă şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare;
 • Acordarea de asistenţă juridică în ceea ce priveşte încetarea contractelor individuale de muncă, prin demisie sau cu acordul ambelor părţi;
 • Consultanţă pe probleme privind relaţiile de muncă ce se nasc în cadrul operaţiunilor ample de fuziune şi achiziţii, precum şi în cadrul proceselor de integrare post-achiziţie;
 • Redactarea de către societatea noastră de avocaţi a acordurilor de neconcurenţă şi de confidenţialitate;
 • Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în cauzele referitoare la conflictele de muncă;
 • Reprezentare şi asistare juridică faţa organelor de control şi administrative din Bucureşti şi judeţele limitrofe, competente în anchetarea de accidente de muncă având ca rezultat vătămarea corporală a unuia sau a mai multor angajaţi;
 • Reprezentare şi asistare juridică de către biroul nostru de avocatură în faţa organelor de control şi administrative din Bucureşti şi judeţele limitrofe, competente în constatarea de nereguli privind nerespectarea de către angajator a clauzelor Contractului individual de muncă sau a Contractului colectiv de muncă încheiat cu angajatorul.