Societatea noastră de avocaţi oferă consultanţă juridică în privinţa oricărui aspec legat de constituirea, dezvoltarea activităţii sau suspendarea, dizolvarea ori înstrăinarea unei societăţi comerciale cu sediul social în Bucureşti sau judeţul Ilfov, precum:

 • Întocmirea de acte constitutive ale societăţilor comerciale sau de acte adiţionale la acestea;
 • Îndeplinirea tuturor procedurilor legale privind constituirea sau dizolvarea unei societăţi comerciale, precum şi privind înregistrarea oricărei modificări în statutul acesteia (schimbarea obiectului principal de activitate, adăugarea/scoaterea de obiecte de activitate din actul constitutiv, majorare de capital social, etc);
 • Îndeplinirea procedurilor legale privind suspendarea activităţii unei societăţi comerciale şi reluarea acesteia la o dată ulterioară;
 • Înregistrarea sau închiderea de reprezentanţe, filiale, sucursale sau puncte de lucru ale societăţilor comerciale, în Bucureşti, judeţul Ilfov sau în ţară;
 • Asistenţă în cadrul procedurii de lichidare voluntară prin intermediul Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti sau Ilfov şi a dizolvării unei societăţi comerciale;
 • Asistenţă juridică privind cedarea şi/sau preluarea de acţiuni sau părţi sociale în cadrul unei societăţi deja existente, inclusiv de la diverse autorităţi publice (în cadrul procedurilor de privatizare), incluzând asistenţă privind:
  • Negocierea şi semnarea contractului de cesiune/privatizare;
  • Îndeplinirea tuturor procedurilor legale aferente activităţii societăţii;
  • Desfăşurarea activităţii societăţii, inclusiv privind emiterea de acţiuni;
  • Cesiuni si alte operaţiuni societare;
  • Listarea şi delistarea societăţii de pe piaţa de capital;
 • Redactarea de decizii ale asociatului unic sau de hotărâri ale adunării generale a asociaţilor, în conformitate cu voinţa acestora.

La solicitările clienţilor săi, societatea noastră de avocaţi va redacta rapoarte de consultanţă şi opinii legale asupra oricăror probleme şi aspecte ce ţin de diverse ramuri ale dreptului comercial şi ale celui civil. În acest sens, fie în cadrul unui abonament lunar, fie pe baza unei solicitări punctuale venite din partea clientului, biroul nostru de avocatură va realiza lucrarea dorită astfel incât aceasta să corespundă cerinţelor şi nevoilor clientului, atât din punct de vedere calitativ, cât şi din cel al gradului de detaliere sau concizie.

+ Registrul Comerțului

Societatea noastră de avocaţi oferă consultanţă juridică în privinţa oricărui aspec legat de constituirea, dezvoltarea activităţii sau suspendarea, dizolvarea ori înstrăinarea unei societăţi comerciale cu sediul social în Bucureşti sau judeţul Ilfov, precum:

 • Întocmirea de acte constitutive ale societăţilor comerciale sau de acte adiţionale la acestea;
 • Îndeplinirea tuturor procedurilor legale privind constituirea sau dizolvarea unei societăţi comerciale, precum şi privind înregistrarea oricărei modificări în statutul acesteia (schimbarea obiectului principal de activitate, adăugarea/scoaterea de obiecte de activitate din actul constitutiv, majorare de capital social, etc);
 • Îndeplinirea procedurilor legale privind suspendarea activităţii unei societăţi comerciale şi reluarea acesteia la o dată ulterioară;
 • Înregistrarea sau închiderea de reprezentanţe, filiale, sucursale sau puncte de lucru ale societăţilor comerciale, în Bucureşti, judeţul Ilfov sau în ţară;
 • Asistenţă în cadrul procedurii de lichidare voluntară prin intermediul Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti sau Ilfov şi a dizolvării unei societăţi comerciale;
 • Asistenţă juridică privind cedarea şi/sau preluarea de acţiuni sau părţi sociale în cadrul unei societăţi deja existente, inclusiv de la diverse autorităţi publice (în cadrul procedurilor de privatizare), incluzând asistenţă privind:
  • Negocierea şi semnarea contractului de cesiune/privatizare;
  • Îndeplinirea tuturor procedurilor legale aferente activităţii societăţii;
  • Desfăşurarea activităţii societăţii, inclusiv privind emiterea de acţiuni;
  • Cesiuni si alte operaţiuni societare;
  • Listarea şi delistarea societăţii de pe piaţa de capital;
 • Redactarea de decizii ale asociatului unic sau de hotărâri ale adunării generale a asociaţilor, în conformitate cu voinţa acestora.
+ Redactare opinii legale și rapoarte de consultanță

La solicitările clienţilor săi, societatea noastră de avocaţi va redacta rapoarte de consultanţă şi opinii legale asupra oricăror probleme şi aspecte ce ţin de diverse ramuri ale dreptului comercial şi ale celui civil. În acest sens, fie în cadrul unui abonament lunar, fie pe baza unei solicitări punctuale venite din partea clientului, biroul nostru de avocatură va realiza lucrarea dorită astfel incât aceasta să corespundă cerinţelor şi nevoilor clientului, atât din punct de vedere calitativ, cât şi din cel al gradului de detaliere sau concizie.