Onorariile percepute de către biroul nostru de avocatură din București pentru realizarea activităților juridice solicitate de către client pot îmbrăca două forme distincte, și anume:

  • Una concretă, punctuală, corespunzătoare efectuării fiecărei sarcini juridice în parte
  • Una generală, asimilată unui abonament lunar, în baza căruia societatea noastră de avocaţi va realiza servicii juridice în mod constant, sub caracter continuu, în interiorul anumitor limite de volum și activități (vezi secțiunea „Abonamente”)

Onorariul se stabilește liber între biroul nostru de avocatură și client. Acesta va fi convenit și prevăzut ca atare în contractul de asistență juridică, la data semnării acestuia.

Onorariile vor fi evaluate în raport cu dificultatea, amploarea sau durata anticipată de soluționare a speței juridice. Stabilirea acestora va depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

  • Timpul și volumul de muncă necesară pentru executarea mandatului primit sau activității punctuale solicitate de către client;
  • Natura, complexitatea și dificultatea cazului încredinţat spre soluţionare biroului nostru de avocatură;
  • Necesitatea conlucrării cu alți specialiști (executori judecătorești, notari publici, experți judiciari, traducători autorizați, etc), impusă de natura, obiectul, complexitatea sau dificultatea speței juridice;
  • Avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, consecință a prestației realizată de către avocat.

Forma onorariului perceput clientului de către biroul nostru de avocatură din Bucuresti va fi convenită cu acesta la data semnării contractului de asistență juridică, după cum urmează:

  • Onorarii orare, al căror cuantum va fi stabilit în funcție de timpul de lucru afectat realizării activităților juridice solicitate de către client și care vor fi percepute după realizarea efectivă a prestațiilor juridice;
  • Onorarii fixe (forfetare), stabilite pentru realizarea integrală a unei activități juridice solicitată de către client (indiferent de volumul de muncă și resursele ce vor fi alocate ulterior în această privință), și care vor fi percepute la momentul semnării contractului de asistență juridică;
  • Onorarii de succes, percepute ulterior soluționării favorabile de către biroul nostru de avocatură a speței juridice încredințată de către client avocatului;
  • Onorarii formate din combinarea criteriilor anterioare.