Publicatii

0

Despăgubirea victimelor accidentelor rutiere

Cele mai frecvente întrebări privitoare la recuperarea daunelor provenite din accidente auto 

Există o multitudine de întrebări la care victimele accidentelor auto caută răspuns. În cele ce urmează, vom încerca să răspundem cât mai multora dintre acestea.

Ce se întâmplă în momentul în care vinovatul, chiar dacă are încheiată asigurare RCA, nu şi-a plătit rata primei de asigurare încă? Mai este obligat asiguratorul RCA să acopere prejudiciul cauzat?

R: Atâta vreme cât asiguratorul RCA nu şi-a exercitat dreptul de a rezilia contractul de RCA, el va fi obligat să plătească prejudiciul cauzat, chiar dacă vinovatul nu a plătit prima de asigurare la termenul convenit în contractul RCA.

În cazul în care făptuitorul are mai multe poliţe de asigurare încheiate pentru același eveniment, victima va trebui să se adreseze fiecărui asigurator pentru recuperarea prejudiciului?

R: Nu, deoarece despăgubirea se va plăti integral de către asiguratorul RCA la care s-a adresat prima dată victima.

Ce se întâmplă în momentul în care şoferul maşinii care răspunde de producerea accidentului nu este asigurat sau nu este identificat?

R: Asiguratorul este obligat să achite daunele chiar şi atunci când conducătorul auto nu este asigurat. De asemenea, este obligat să asigure despăgubiri chiar şi atunci când şoferul este neidentificat, dacă vehiculul este identificat şi asigurat.

De unde poate victima să obțină informaţii în ceea ce priveşte asiguratorul RCA al vinovatului?

R: Există Biroul Asigurărilor de Vehicule din România, care are atribuţia de a informa partea vătămată a unui accident rutier cu privire la acest aspect. Persoana prejudiciată se va putea adresa acestei instituții pentru a obţine toate informaţiile care sunt necesare cu privire la conducătorul maşinii şi asiguratorul său RCA.

Ce va putea face persoana prejudiciată în cazul în care conducătorul maşinii răspunzătoare de accident nu are o asigurare RCA sau maşina nu este identificată?

R: În acet caz, Biroul Asigurărilor de Autovehicule din România va avea obligaţia de a plăti prejudiciul suferit de către victimă.

Pe ce cale poate victima accidentului să obţină daunele?

R: Există mai multe modalități în care se pot obţine daune de către partea vătămată a unui accident rutier, respectiv fie prin deschiderea unui proces civil, fie prin constituirea ca parte civilă într-un proces penal, sau chiar pe cale amiabilă, prin negocieri directe cu asiguratorul RCA.

În final, un aspect foarte important ce trebuie avut în vedere este acela că, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, atât asiguratorul RCA, cât şi făptuitorul vor încerca să profite de starea de necesitate şi de traumele psihice ale victimei(lor) pentru a reduce suma daunelor datorate acesteia(ora). Într-o astfel de situaţie, lucrul cel mai bun pentru o astfel de persoană va fi să se adreseze unui avocat specializat în recuperarea daunelor pentru victimele accidentelor rutiere, pentru ca astfel victima(ele) să poată beneficia de ajutor şi îndrumare pe parcursul întregului proces de recuperare a sumelor ce i(li) se cuvin.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *