Publicatii

0

Firme recuperare creanţe

Proceduri judiciare de recuperare a creanțelor (III) 

Având în vedere numărul mare al situaţiilor întâlnite în practică în care un creditor, deși întreprinde numeroase demersuri în acest sens, nu reuşeşte pe cale amiabilă să-și recupereze creanţele sau sumele de bani de la debitorul ori, după caz, debitorii săi, în prezentul material sunt prezentate succint metodele de recuperare a creanţelor pe cale judiciară, respectiv prin acțiuni înaintate spre soluționare instanţelor de judecată.

După procedura de urgență a ordonanței de plată, cea de-a doua procedură disponibilă în vederea recuperării unei creanțe este reprezentată de formularea de către creditor a unei cereri întemeiată pe prevederile dreptului comun, acțiune care prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje.

Comparativ cu procedura ordonanței de plată, acțiunea în pretenții prezintă avantajul de a oferi instanței de judecată o perspectivă mult mai corectă și mai completă asupra situației juridice supusă judecății, prin posibilitatea părților implicate în proces de a administra probe suplimentare celor permise în cadrul procedurii ordonanței de plată, precum ar fi proba cu expertiza (tehnică, contabilă, imobiliară, etc.), proba testimonială (cu martori), proba cu interogatoriul, proba cu alte înscrisuri decât cele valide în cazul ordonanței de plată, etc.

Ca și dezavantaje, acțiunea în pretenții presupune, comparativ cu ordonanța de plată, o perioadă de timp mult mai lungă pentru soluționare, datorată termenelor necesare administrării probelor mai sus amintite, precum și termenelor procedurale aferente acestora. În plus față de aceasta, părțile implicate în proces vor trebui să suporte cheltuieli suplimentare față de cele corespunzătoare ordonanței de plată, precum ar fi taxa de timbru judiciar, achitată de către reclamant și calculată raportat la valoarea debitului solicitat în cadrul acțiunii, contravaloarea diverselor expertize solicitate în cadrul dosarului de către una părți, cheltuială ce va cădea în sarcina solicitantului, etc.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *