Publicatii

0

Avocat recuperare imprumut Bucuresti

Aspecte generale privind recuperarea creanțelor persoanelor fizice și juridice

Societatea noastră de avocatură pune la dispoziția firmelor și persoanelor fizice servicii legale si consultanță utilă în recuperarea creanțelor comerciale sau a celor civile. Puteți apela la aceste servicii în situația în care, ca persoană juridică, aveți facturi fiscale scadente neachitate de către clienți, respectiv debitori care nu își achită datoriile, aveti un instrument de plată (bilet la ordin sau filă CEC) refuzat de plată sau aveți un contract care nu a fost respectat.

Avocații noștri sunt specializați în recuperarea oricărui tip de creanță, atât în privința persoanelor fizice, cât și a celor juridice, precum ar fi: împrumuturi nerestituite la termen, sume datorate în baza contractelor de închiriere sau a contractelor de prestări servicii, sume datorate ca urmare a prestării unor servicii de intermediere, furnizare, antrepriză, etc. ori sume datorate în baza unor hotărâri judecătorești.

Serviciile juridice oferite în această direcție includ, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la, activități precum: consultanță juridică oferită de către avocații noștri care vizează asistarea și reprezentarea clienților atât în faza prealabilă acțiunilor sau cererilor în instanță, cât și în fața instanțelor judecătorești în faza de fond, în căile de atac, precum și în faza de executare silită, respectiv întocmirea și transmiterea notificărilor către debitori, redactarea și susținerea acțiunilor în instanță îm vederea obținerii hotărârilor judecătorești împotriva acestora, demararea procedurilor de executare silită (în situația existenței unor titluri executorii), activitate precedată de informarea clientului asupra solvabilității debitorului.

Pentru a-ți recupera creanțele, societățile comerciale și persoanele fizice au posibilitatea de a aleage între cele câteva proceduri ce sunt prevăzute de legislația în vigoare, respectiv procedura ordonanței de plată, cererea cu valoare redusă și acțiunea în pretenții întemeiată pe prevederile dreptului comun. Optarea pentru una dintre toate aceste proceduri de recuperare a creanțelor va fi condiționată de actele pe care creditorii le dețin în dovedirea creanțelor în cauză, respectiv: contracte, facturi acceptate la plată, dovezi de plăți parțiale, confirmarea extraselor de cont contabil sau eventuale angajamente de plată asumate de către debitori. În funcție de existența și forma acestor documente, avocații noștri vă vor asigura consultanța privind alegerea procedurii optime de urmat, asigurându-vă astfel șansele cele mai mari de recuperare a creanțelor dumneavoastră.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *