Publicatii

0

Contestaţie la executare silită

Aspecte procedurale ale contestației la executare 

Termenul în care o persoană, fizică sau juridică, poate formula contestaţie la executare este esențial pentru promovarea unei astfel de acțiuni. Depășirea nejustificată a acestui termen va atrage de la sine decăderea din dreptul de a mai exercita o astfel de cale legală împotriva unor acte de executare silită.

Astfel, se poate formula o contestaţie la executare în termen de 15 zile de la data la care:

– contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă;

– cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

– debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.
În cazul în care aveţi calitatea de terţă persoană şi aţi pretins un drept de proprietate sau alt drept real asupra bunurilor urmărit, puteţi să formulaţi o contestaţie la executare în termen de maxim 15 zile din momentul efectuării vânzării ori din data predării silite a bunului(rilor). Neintroducerea contestaţiei în acest termen nu atrage decăderea din dreptul de a vă realiza drepturile pe calea unei cereri separate, în condiţiile stabilite conform legii. Contestaţia privitoare la lămurirea înţelesului, întinderii ori aplicării unui titlu executoriu se poate face oricând în interiorul termenul de prescripţie a dreptului de a obține executarea silită.

Contestaţia la executare se va judeca urmând procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă, aplicată în mod corespunzător. Mai exact, contestaţia prin care este sesizată instanţă de judecată va trebui să cuprindă toate elementele prevăzute de lege pentru o cerere de chemare în judecată. La cererea de chemare în judecată vor trebui anexate un număr egal de copii ale documentelor doveditoare cu numărul intimaţilor, plus una pentru instanța de judecată. Contestaţia la executare se va timbra corespunzător, conform legii, judecarea sa urmând a se face de urgenţă.

Până în momentul în care este soluţionată contestaţia la executare sau orice altă cerere privind executarea silită,  se poate formula în faţa instanţei competenţe o cerere de suspendare a executării silite. Instanţa va putea suspenda executarea în cazul în care va fi depusă la dosar o cauţiune, într-un cuantum fixat de instanţă, atunci când legea nu dispune altfel. Suma datorată cu titlu de cauţiune se va depune, după caz, la Trezorerie, CEC, sau la orice altă instituţie bancară, la dispoziţia instanţei sau a executorului judecătoresc, conform legii. Cauţiunea nu va putea fi mai mare de 20% din valoarea totală a obiectului contestaţiei, iar în cazul contestaţiilor unde obiectul nu este evaluat în bani, suma nu va putea depăşi valoarea de 2000 lei.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *