Publicatii

0

Despagubiri accidente

Despagubiri accidente – Categorii de persoane cu dreptul la despăgubiri în urma acidentelor rutiere (II)

În momentul în care vorbim despre vătămări corporale cauzate în urma producerii unui accident auto, singura persoană care va fi îndreptățită într-o astfel de situație la obținerea de daune morale corespunzătoare prejudiciului suferit va fi persoana vătămată prin producerea accidentului. În situația decesului unei astfel de persoane, ca urmare a producerii unui accident, vor fi îndreptățite să primească astfel de daune persoanele care au suferit în urma accidentului prejudicii afective prin decesul victimei, precum și persoanele care se aflau în întreținerea victimei. Dacă există cazuri în care anumite persoane se încadrează în ambele situații, valoarea daunelor ce pot fi solicitate se va cumula prin contopirea respectivelor prejudicii suferite. De asemenea, într-o astfel de situație se vor putea solicita și despăgubiri cu privire la cheltuielile ocazionate de respectarea datinilor religioase și înmormântarea persoanei care a decedat în urma producerii accidentului.

Despăgubiri se pot acorda și persoanelor care se aflau în interiorul vehiculului al cărui șofer a fost constatat ca fiind vinovat de producerea accidentului, cu excepția acestuia din urmă. Plata tuturor acestor despăgubiri va fi suportată de către asiguratorul RCA al mașinii a cărui șofer a produs accidental. În situația în care valoarea cumulată a acestor despăgubiri depășește valoarea maximală stabilită prin polița de asisgurare, diferența rămasă de plată va fi suportată de către persoana(ele) din culpa căreia(ora) s-a produs accidentul.

Există anumite situații în care polița de asigurare a celor vinovați de producerea accidentului în urma căruia au rezultat vătămări corporale sau victime nu va putea acoperi valoarea despăgubirilor datorate coform legii persoanelor implicate în accident. Putem aprecia că vor exista situații în care, deși suntem îndreptățiți să primit o anumită sumă de bani, valoarea sumei efectiv încasate de la asigurator va fi mai mică? Răspunsul este NU. Iar aceasta pentru că legea prevede ca limită maximă de despăgubire în cazul accidentelor rutiere suma de 1.220.000 Euro în cazul daunelor materiale și suma de 6.070.000 Euro în cazul daunelor morale, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate prin producerea accidentului în cauză, aceste sume fiind așadar sumele maxime totale pe care asiguratorul RCA al șoferului vinovat de producerea accidentului va trebui să le achite tuturor persoanelor prejudiciate.

Pentru a beneficia de acordarea tuturor acestor despăgubiri într-un cuantum cât mai mare, este recomandat ca orice persoană aflată în poziția de a pretinde asemenea daune, indiferent că este vorba despre o persoană a cărei integritate corporală a fost vătămată în urma producerii unui accident ori de moștenitorii unei persoane decedate în urma unui astfel de eveniment, să apeleze de îndată la o casă de avocatură cu experiență în soluționarea unor astfel de situații, respectiv a unei case de avocatură în cadrul căreia să activeze avocați cu experiență și rezultate în obținerea de daune, atât materiale, cât și morale, în beneficiul clienților săi, persoane ce au fost, într-un fel sau altul, victime ale producerii unui accident de circulație.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *