Publicatii

0

Despagubiri daune morale

Cuantificarea daunelor morale produse în urma unui accident de circulație. Valoarea despăgubirilor

Daunele morale reprezintă atingerea adusă valorilor și integrității emoțional-afective ale unei persoane, cauzată prin producerea unui anumit eveniment, respectiv în cazul nostru un accident de circulație, de a cărui cauzalitate poate fi învinuită o anume persoană sau anumite persoane.  Aceste valori pot face referire la existența fizică a omului, la sănătatea sau integritatea sa corporală, la cinstea, deminitatea, presitgiul, onorarea sa ori alte aspecte similare.

Recuperarea unui astfel de prejudiciu se va produce integral sau nu, după modul în care el va fi apreciat de către cel care îl acordă.  Scopul acordării daunelor morale constă în fapt în realizarea unei satisfacții morale persoanei prejudiciate, respectiv compensarea materială a pierderii de natură psiho-emoțională suferită de către aceasta. În timp de drepturile patrimoniale propriu-zise au conținut economic ce poate fi evaluat în bani, aceasta fiind o modalitate lesnicioasă de cuantificare a unui prejudiciu material, drepturile personale cu caracter nepatrimonial, precum dreptul la daune morale, au un conținut care poate fi exprimat material, putând fi echivalat în bani, ținând cont de faptul că ele vizează în sine componente lezate ale presonalității umane.

Despăgubirea în bani care se acordă pentru repararea unui prejudiciu nepatrimonial are ca scop ușurarea psihică într-o oarecare măsură a persoanei lezate, prin acordarea unei satisfacții de ordin material. Acordarea unei astfel de compensații nu va putea fi refuzată unei persoane nici chiar în situația unei presupuse imposibilități de stabilire a unei concordanțe valorice precise între cuantumul despăgubirii și gravitatea prejudiciului moral la repararea căruia despăgubirea va contribui.

Repararea daunelor morale va fi înțeleasă în sens mai larg nu doar ca o compensare materială pentru producerea unui eveniment nefericit în privința căruia restabilirea unei situații de fapt anterioare nu mai este posibilă, ci și ca un pachet de măsuri patrimoniale și nepatrimoniale ce au ca scop, în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte, să ofere persoanei afectate o anumită ușurare ori satisfacție morală în raport cu toate suferințele fizice și morale indurate ca urmare a producerii evenimentului.

Repararea unui astfel de prejudiciu moral se va face printr-o compensare echitabilă, aceasta presupunând pe de o parte faptul că nu va exista posibilitatea de a se ignora valorile lezate ale victimei, iar pe de alta că niciunei persoane afectate în urma producerii unui accident nu i se va permite o îmbogățire nejustificată, prin acordarea unei despăgubiri vădit disproporționate cu prejudiciul suferit. Întrucât cuantificarea prejudiciului moral într-o astfel de situație nu se supune unor criterii precise, legale, de determinare, valoarea acestuia se va stabili în mod subiectiv de către instanța de judecată, pe baza cererilor, dovezilor și argumentelor invocate de către părți, în toate cazurile în care pretinzătorul dreptului la despăgubire și cel ce va trebui să o achite nu se pun de acord în mod amiabil asupra cuantumului daunelor în cauză.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *