Publicatii

0

Despagubiri RCA vatamari corporale

Despagubiri RCA vatamari corporale – Probleme ce pot apărea în procesul de recuperare a despăguburilor la care avem dreptul în urma producerii unui accident de circulație. Procedura de urmat

După cum știm cu toții, oricărei persoane păgubite în urma producerii unui accident rutier trebuie să i se plătească daune materiale de către asiguratorul RCA al șoferului vinovat, reprezentând contravaloarea tuturor costurilor necesare reparării autovehicului celuilalt șofer implicat în accident, cu excepția cazurilor de culpă comună. În practică însă, există și situații în care apar anumite probleme, respectiv companiile de asigurări nu sunt dispuse să achite sumele necesare reparației ori impun ca aceasta să fie făcută doar la anumite service-uri agreate. O altă situație, ce-i drept mai rar întâlnită, este aceea în care șoferul vinovat de producerea accidentului nu are poliță RCA valabilă pentru autovehiculul implicat în accident, caz în care partea prejudiciată va trebui să se îndrepte împotriva acestuia pe cale civilă spre recuperarea daunelor materiale aferente.

În situația în care există o poliță RCA valabilă pentru autovehiculul ce a produs accidentul, cel prejudiciat va avea dreptul de a solicita despăgubiri de la asiguratorul RCA înainte ca reparația propriu-zisă să fie efectuată. Valoarea despăgubirii va fi stabilită de către asigurator ținând cont de tarifele practicate în perioada respectivă de către service-urile auto, dar și de anumite grile proprii, respectiv ale unor cotații interne în urma aplicării cărora pot rezulta valori de despăgubire nu întotdeauna în concordanță cu situația reală.

Persoana prejudiciată are posibilitatea de a-și alege singură service-ul auto la care va efectua reparația mașinii. Deși din punct de vedere legal asiguratorul nu are dreptul de a impune celui prejudiciat un anume sau anumite service-uri agreate pentru astfel de reparații asigurate, este de preferat totuși ca într-o astfel de situație, și dacă nu există impedimente majore în acest sens, să optăm pentru un astfel de service atunci când vine vorba de recuperarea ulterioară a despăgubirii de la asigurator.

Din punct de vedere al termenului de plată, despăgubirea va fi plătită în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din momentul în care dosarul de daună pe baza căruia va fi stabilită valoarea despăgubirii va fi complet, cu condiția ca cererea persoanei prejudiciate să fie una întemeiată. În cazul în care asiguratorul are nelămuriri, îndoieli ori anumite suspiciuni cu privire la circumstanțele în care a avut loc accidental, acesta poate solicita efectuarea de investigații suplimentare, termenul de plată, în cazul unui aviz final favorabil, prelungindu-se corespunzător. Cu toate acestea, asemenea investigații nu pot dura mai mult de 3 luni de la înregistrarea cererii de despăgubire, termen în care asiguratorul va trebui să emită o decizie în sensul acordării sau nu a despăgubirilor în cauză. În final, în cazul în care persoanei prejudiciate ce a depus cererea de despăgubire nu îi vor fi acordate despăgubirile în cauză ori valoarea celor acordate nu va fi pe măsura prejudiciului suferit, aceasta va avea posibilitatea de a se adresa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în vederea obținerii unei despăgubiri echitabile.

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *