Publicatii

0

Recuperarea creanțelor comerciale (partea 2)

Dacă în articolul precedent am discutat despre aspecte de ordin general privitoare la creanțele comerciale, precum ar fi natura creanței comerciale, decizia asupra demarării procedurii de recuperare a acesteia ori cea asupra alegerii celui mai potrivit tip de onorariu pe care suntem dispuși să-l achităm pentru recuperarea unei creanțe (click aici pentru articol), în cadrul prezentului articol vom discuta pe larg despre principalele modalități prin care putem diminua cuantumul total al creanțelor pe care le avem de recuperat, ce măsuri trebuie să luăm în acest sens și ce anume trebuie să facem în vederea maximizării șanselor de recuperare efectivă a creanțelor noastre.

Cel mai important lucru, atunci când începem o relație comercială în calitate de furnizori de bunuri sau servicii, este acela de a ne asigura cât mai bine că partenerul nostru de afaceri este unul serios, onest și, mai presus de toate, prezintă o bună solvabilitate la momentul încheierii contractului, dar și una previzibilă în timp. Informații care ne pot conduce la astfel de concluzii, cum ar fi cele financiare, cele privind acționariatul firmei, numărul de angajați, precum și fluctuațiile tuturor acestora ori eventualele litigii în care firma ar putea fi implicată sunt relativ la îndemâna oricui, însă interpretarea corectă a tuturor acestor informații poate fi făcută în mod real doar de către cineva cu experiență într-o astfel de situație, respectiv a unui avocat specializat în drept comercial.

După ce ne decidem, în urma unei astfel de analize, să intrăm într-o relație comercială cu un anumit partener, întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem în momentul imediat următor va fi ”Ce trebuie să fac pentru a-mi proteja afacerea pe parcursul acestei relații comerciale?”. Și în această privință, răspunsul nu este deloc unul simplu. Multitudinea de factori ce pot influența în timp o relație comercială face în mod practic imposibilă garantarea securității financiare absolute în raport cu un anume client sau altul. Cu toate acestea, există o serie de aspecte asupra cărora trebuie să fim extrem de atenți și care, în măsura în care vor fi tratate cu grija cuvenită, ne vor feri de majoritatea neplăcerilor întâlnite în general în practica comercială.

Contractul. Este, în opinia noastră, cel mai important element al unei relații comerciale, reprezentând practic documentul ce reglementează desfășurarea acesteia, în deplină concordanță cu acordul de voință al părților contractante. În absența contractului, orice relație comercială este supusă hazardului și a posibilității încălcării mult mai dese de către oricare dintre părțile contractante a înțelegerilor verbale anterioare sau concomitente derulării respectivei relații comerciale. Orice contract trebuie, pentru asigurarea unei sănătoase relații comerciale, să conțină anumite clauze esențiale ce privesc părțile contractante, precum ar fi obiectul contractului, modalitățile de îndeplinire ale acestuia, modalitatea de achitare a contravalorii obiectului contractului, clauzele penale, garanțiile în favoarea uneia sau a mai multor părți contractante ori instanța desemnată să judece eventualele litigii dintre părți, etc.

Garanția contractuală. Este de la sine înțeles faptul că, în cadrul oricărei relații comerciale, fiecare parte își dorește ca propriile drepturi ce decurg din derularea acesteia să fie respectate și onorate într-un mod cât mai corect de către celelalte părți contractante. Pe lângă ”asigurările” pe care un contract comercial obișnuit le poate oferi, există și posibilitatea introducerii în relația comercială a unor garanții care să securizeze în mod sporit drepturile contractuale ale uneia sau alteia dintre părți. Aceste garanții pot fi ”interioare” contractului, concretizate sub forma instrumentelor de plată ori a gajării unor bunuri mobile sau imobile aparținând uneia sau unora dintre părțile contractante, sau pot fi ”exterioare” contractului, respectiv cele reprezentate de garanți/fidejusori, persoane fizice sau juridice, ce nu sunt parte în contract, dar care garantează cu propriul patrimoniu sau cu o parte a acestuia pentru respectarea obligațiilor vreuneia sau vreunora din(tre) părțile contractante.

Documentele. Oricât de solid ar fi un contract comercial pe care îl avem încheiat cu partenerii noștri de afaceri și oricât de bine ne-ar apăra acesta propriile interese comerciale, prevederile sale vor avea o valoare și implicit o utilitate nulă în situația în care nu vom avea grijă ca, pe întreg parcursul derulării respectivei relații comerciale, să fim ”acoperiți” de documente care să ateste efectuarea fiecărui pas contractual de către fiecare dintre părțile contractante. Astfel, fie că vorbim despre facturi fiscale, avize de expediție a mărfii, chitanțe fiscale ori chitanțe de mână, instrumente de plată, procese-verbale de recepție parțială ori de finalizare a lucrărilor, confirmări de sold, extrase de cont contabil, angajamente de plată, comenzi ferme, anexe la contract, corespondență electronică sau orice alt document care să ateste efectuarea de către una sau alta dintre părțile contractante a vreunui demers, de orice natură, privitor la derularea contractului, este foarte important să fim atenți ca toate aceste documente să fie asumate în mod explicit de către partea emitentă sau, după caz, de către cea semnatară și totodată să fie ulterior păstrate fizic în bune condiții și în siguranță, pentru a putea fi cu ușurință accesate atunci când poate vom avea nevoie de ele.

Instanța de judecată. Reprezintă un element esențial, de multe ori trecut cu vederea cu foarte mare ușurință și care trebuie consemnat într-un mod foarte precis în cadrul fiecărui contract comercial, în general fiind menționat la capitolul ”Litigii”. Pentru a ne asigura asupra faptului că, în eventualitatea apriției unui litigiu cu oricare dintre celelalte părți contractante, diferend ce nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, vom avea cele mai bune mijloace și totodată cele mai mari șanse de a obține o soluție favorabilă a instanței de judecată, trebuie ca în cuprinsul contractului comercial pe care îl încheiem cu partenerul sau partenerii noștri să menționăm ca instanță competentă în a judeca aceste eventuale viitoare litigii instanța de judecată de la sediul nostru, ori, în cazul în care vreuna dintre celelalte părți contractante nu vor fi de acord cu o astfel de prevedere, instanța de judecată de la sediul părții reclamante. În oricare dintre aceste situații, dat fiind faptul că în marea majoritate a situațiilor partea reclamantă este și cea care are, integral sau în parte, dreptate în privința pretențiilor sale, vom avea siguranța că orice litigiu comercial în care ne vom considera nedreptățiți prin prisma nerespectării propriilor obligații contractuale de către vreuna dintre celelalte părți contractante va fi judecat de către instanța de judecată cea mai apropiată, din punct de vedere al localizării fizice, de sediul nostru social. În acest fel, chiar dacă nu vom dori neapărat să fim prezenți la ședințele de judecată, vom avea ca apărător un avocat în care avem încredere și cu care ne vom putea cu ușurință întâlni fizic, consulta și discuta asupra tuturor aspectelor privitoare la dosar, pe întreaga desfășurare a acestuia.

Iată așadar câteva dintre elementele cărora este necesar să le acordăm cel puțin o minimă atenție în situația în care dorim inițierea și ulterior derularea unei relații comerciale cu diverși parteneri de afaceri  în condiții de stabilitate financiară și siguranță juridică, aspecte care, dacă vor fi tratate corespunzător, ne vor maximiza șansele de reușită în eventualitatea unui litigiu având ca obiect recuperarea unei creanțe. În cadrul articolului următor vom vorbi pe larg despre principalele proceduri judiciare prin care ne putem recupera creanțele în situația în care ajungem în fața instanței de judecată și totodată de ce respectarea și aplicarea celor menționate în cuprinsul prezentului articol ne vor ușura în mod considerabil situația și în același timp ne vor reduce semnificativ costurile și îmbunătăți substanțial șansele de reușită în cadrul unei acțiuni judiciare înaintată spre soluționare instanței (click aici pentru articol).

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *